احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1322

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۷:۵۵

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 5/8/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی

خطبه اول

«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله» دراین ساعات ولحظات انتظارنمازکه ازبهترین ساعات برای دعاواجابت دعاست ان شاءالله الطاف الهی وعنایات خاصه حضرت بقیه الله(عج) شامل حال همه مابشودوبه این نماز ونمازگذاران توجه خاص بنمایندودعای ماوعمل مارابپذیرند،

Print Friendly, PDF & Email

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 5/8/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول

«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله» دراین ساعات ولحظات انتظارنمازکه ازبهترین ساعات برای دعاواجابت دعاست ان شاءالله الطاف الهی وعنایات خاصه حضرت بقیه الله(عج) شامل حال همه مابشودوبه این نماز ونمازگذاران توجه خاص بنمایندودعای ماوعمل مارابپذیرند، ومارادرزمره اقامه کنندگان نمازاهل تقوااهل ایمان قرارمان بدهدبه برکت صلوات برمحمد(ص)وآل محمد(ص)«رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ»خدایا ما دراین دنیای پراز سروصداشنیدیم کسانی مارابه تو، به ایمان به تو به تقوابه قیامت به درستی دعوتمان می کنند ماهم ازآنها پذیرفتیم ایمان آوردیم اسلام راپذیرفتیم اهل بیت را پذیرفتیم نماز را پذیرفتیم به پای نماز ایستادیم خدایاآن چه مامی توانستیم همین هابوداگرنقصی داردکه دارد مربوط به جهل ماضعف ماغفلت ماشهوات ماست توباکرم ولطفت جبران بفرماومارامشمول عنایت ولطف خودت قرارمان بده، امروزمصادف شده باصفر،ماه صفر به نقل معروف وتأیید وتأکیدبزرگان علمامراجع چه لفظاً وچه عملاً مصادف با شهادت امام مجتبی (ع)است،گرچه درمیان عموم مردم بیست وهشتم صفرروزرحلت پیامبر(ص) و شهادت امام مجتبی(ع) باهم قرین است امّامرسوم دربیوتات علماوبزرگان دین ماهفتم صفرراارجح می دانند و عمل می کنند مهم نیست مهم این است که ما به امام مجتبی (ع)عرض ارادت کنیم ودرآستانه پربرکت امام مجتبی(ع) زانوبزنیم وارادت خودمان را به آن وجود مقدس اعلام بکنیم، چه بیست وهشتم صفر چه هفتم صفر اگر کسی هم نذری دارد که در شهادت امام مجتبی(ع)خرج کندروضه بخواندمجلس بگیرد توی هرکدام از این دوروز انجام بدهد عیبی ندارد،تیمنناًدوتاحدیث ازامام مجتبی(ع)درخطبه اول خدمتتان عرض می کنم از امام مجتبی(ع) سؤال شد«فما الجبن» ترس چیست؟وترسوکیست؟اگراین را دقت کنیم معنای مخالف ترس وترسوکه شجاع وشجاعت می باشد، را هم می فهمیم، پرسیدند فما الجبن ترس چیست؟ قال علیه السلام«الجرأت علی الصدیق والنکول عن العدوا»آدم ترسوآن است، که وقتی ضعفی مشکلی ناراحتی ازدوست وخودی می بیندومی شنوددادوقال وسروصداوفریادبلندمی کندو وقتی از دشمن چیزی می بیندسکوت می کندعقب نشینی می کنددربرابرناراحتی که بین اوودوستان پیش می آید خیلی افشاگری می کنددادوقال راه می اندازد از خودش به خیال خودش شجاعت نشان می دهد امادر برابر خیانت های دشمنان جاسوسی های دشمنان دشمنی های دشمنان سکوت می کنند وعقب نشینی می کنند این ها آدم های ترسو هستندکه بادوست درگیرمی شوند وبادشمن درگیر نمی شوند خوب حالا شجاعت چیست؟ عکس این است شجاعت آن است که انسان دربرابرناراحتی ها وپیشامدهایی که میان دوستان اتفاق می افتد حلم وصبرو بردباری به خرج می دهد، دربرابردشمنان هوشیاری،صلابت قدرت ودفاع رااز خودش بروزوظهورمی دهد این آدم شجاع است،به ائمه نگاه کنید به امیرالمؤمنین(ع)نگاه کنیدبادوستانش چگونه بود، حتی آن دوستانی که به امیرالمؤمنین(ع) جسارت می کردند ولی دربرابردشمنان با چه صلابتی ظهور پیدامی کند،یاران امام هم همینطور بودندوقتی آدم شرح حال عماریاسرومالک اشتررامی خواندمی بیندعیناً آنهاهم دربرابرخلاف کاری های دوستان نرم برخوردمی کردندبرادرانه حرف می زدند تذکر می دادند، اما دربرابردشمن سخت بودند دشمن از آنها می ترسید پناه دوستان بودندومورد ترس ووحشت دشمنان این امام مجتبی(ع) برای ما این طور جبن وشجاعت را تعریف می کند ودرسخنی فرمودند «لا فقرمثل الجهل» بدترین فقرها جهالت است،آدم پول نداشته باشد یا آگاهی نداشته باشد،فرمود اگرآدم آگاهی نداشته باشد، زحمت ورنج وخسارتش بیشتر ازپول نداری است، «لافقرکالجهل» جهالت خیلی معظلاتی برای انسان وبرای جامعه بوجود می آورد، بلکه در تحلیل های اجتماعی واقتصادی هم صاحبنظران می گویندفقرمالی ریشه در فقر فرهنگی دارد، کسانی که از نظر فرهنگی ضعیفند از نظر مالی هم نوعاً ضعیف می شوند ریشه را باید اصلاح کنیم جهالت را باید از بین ببریم وآگاهی خودمان راوجامعه مان رابایدافزایش بدهیم همان کاری که امام مجتبی(ع)بعدازاین که دراثرغفلت یاران، دراثر رفاه زدگی دوستان،دراثرازدست دادن روحیه انقلابی انقلابیون عصرامیرالمؤمنین(ع)عصرپیغمبر(ص)با امام مجتبی(ع) همراهی نکردند امام شش ماه حکومت کردند حدوداً اما دراین شش ماه تنها چیزی که نصیب امام شد بی مهری یاران بودیاران گروه گروه به سمت معاویه رفتند واز حمایت امام دریغ کردند وامام ناچارشد حکومت رارهابکند واز کوفه به مدینه منتقل بشودوخیلی کار سختی بود، شاید یکی از سخت ترین دوران تشیع این دوران بود،برای آن شیعیان ناب وخالصی که می سوختندوچاره ای نداشتند،برای افرادی که در آن روزها بودند وآن سختی ها تحمل می کردند،اماامام مجتبی(ع)گرچه حکومت رارهاکرداماجهادسیاسی وفعالیت های فرهنگی رارهانکرد، امام(ع) در مدینه شروع کردندبه دفاع ازاسلام ناب یک دفاع فرهنگی یک دفاع سیاسی آن زمان معاویه دستورداده بود در هرمجلسی که خطیبی خطبه می خواند سخنرانی می کند به امیرالمؤمنین(ع) جسارت بکندامام مجتبی(ع) درآن مجالس ودر آن فضاازامیرالمؤمنین(ع)وراه امیرالمؤمنین(ع) وافکار امیرالمؤمنین(ع) مردانه وشجاعانه دفاع می کرد، که حالا نمونه هایش درتاریخ فراوان است چگونه خطبایی که به امیرالمؤمنین(ع)توهین می کردنداینهارادرمجلس رسوامی کرد و خصوصاًخودمعاویه راچندبارامام(ع)به چالش کشیدکه به امیرالمؤمنین(ع) جسارت کرد امام مجتبی(ع)به معاویه گفت معاویه تو می دانی با چه کسی داری صحبت می کنی به پدروجدومادووجده من وخودت نگاه کن ببین چه کسانی هستند خودت می فهمی من کیستم وتوکیستی،در خیلی از جاها که امام حضور پیدامی کرد از مکتب اهل بیت راه ورسم امیرالمؤمنین(ع) به خوبی وشجاعانه دفاع می کرد، از جمله دفاعیات امام این بود، که تمام مجاهدان دوران امیرالمؤمنین(ع) که درصفین شرکت کرده بودوهمچنان وفادار بودندآنهایی که شهیدشده بودند آنهایی که مجروح شده بودند،امام مجتبی(ع)آنهاراتحت پوشش قرارداد بنیادشهید درست کردو یک درآمد مشخصی به عنوان خراج داراجردکه (در ایران در استان فارس است)در همان صلح نامه از معاویه خواست وگرفت برای این که به خانواده های شهدای صفین وجمل بدهد، این غیرازبعد مالی که خانواده هارا پشتیبانی می کرد یک پیام سیاسی هم داشت وآن این که آن کسانی که دررکاب علی کشته شده اند شهیدند، وآن کسانی که دربرابر امیرالمؤمنین(ع)همراه با معاویه بودندآنهامردارند، فرهنگ شهادت که امروزما آثار و برکات آن رادرجامعه خودمان می بینیم، مظلومیت امام مجتبی(ع) فوق العاده بود، علی رغم این همه عظمتی که این انسان داشت، کریم اهل بیت بود، سفره داری امام مجتبی(ع) درعصر خودش شهره بودهرکس از هرکجا وارد مدینه می شد،اگر جایی نداشت کسی نداشت سرسفره امام مجتبی(ع)بود میهمان خانه امام مجتبی(ع) بارعام داشت، حتی اهل مدینه فقرای مدینه،مساکین مدینه هیچ نگرانی نداشتندکه ناهارندارند شام ندارند،بدون اینکه کسی ازآنها سوال کند برسرسفره امام مجتبی (ع)حاضر می شدند لذا معروف شد این امام عزیزبه کریم اهل بیت،این مظلومیت این عظمت واقعاً همچنان مارا آزارمی دهد وهروقت به یاد مظومیت امام مجتبی(ع) می افتیم قلبمان می گیرد خوب امام مجتبی(ع)رابه شهادت رساندند؛ خواستند امام مجتبی(ع) را که اولین وارث پیغمبر(ص)بودبعدازمادر بزرگوارش حضرت زهرا(س)اورادرخانه پیامبر درکنار قبرپیغمبر(ص)دفن بکنند،خانه مال آنهابودخانه ی جدش شان است خانه پیغمبر(ص) برای بچه های پیغمبر(ص) است قانون این را می گوید عرف این را می گوید، اما اجازه ندادند بنی مروان به تحریک بنی امیه وهمینطور پشتیبانی بنی امیه از داستان عثمان ودفن عثمان عقده داشتند، گفتند ما اجازه نمی دهیم حسن ابن علی(ع)را درکنارقبرپیغمبر(ص)دفن کنیدعایشه مدعی بود این خانه مال من است، توی همان جریان وبعدهامناظرات ومجادلاتی اتفاق افتاد،که خوب شما که معتقدبودید که پیامبران ارث ندارند توی داستان فدک  می گفتیدکه پیامبر فرمود ما انبیا ارث نداریم، لذا فدک را دختر پیغمبر(ص)ندادید به بهانه اینکه پیامبر ارث ندارد حال چطور پیغمبر(ص)برای شما ارث دارد اگر ارث هم دارد پیغمبر،پیغمبر زمان فوت کردند نُه تا زن داشتند طبق آیات قرآن مردی که بمیردوبچه داشته باشد زنش ازاویک هشتم ارث می برد پیامبر(ص) از دنیا رفت فرزندی دارد به نام زهرا(س) ارث پیغمبر یک هشتم به زنهایش می رسد پس یک هشتم به نُه تازن یک نهم از یک هشتم سهم شما می شود، ام المؤمنین نه همه این خانه از این ها که بگذریم مگر شما درروز دفن پیغمبر(ص) نگفتید من سهم خودم رابخشیدم بیاوریدپیغمبرراتوی خانه من دفن کنیدزنان پیغمبرهمشان به امیرالمؤمنین(ع) گفتند ما سهممان را بخشیدم بیاورید پیغمبرراتوی خانه ما دفن کنید خوب حالا چطور شده دوباره خواهان شدید شما یک نهم ازیک هشتم سهمتان می شود یک وجب می شود، بقیه مال حضرت زهرا(س) است بقیه مال بچه های فاطمه است، ولی نگذاشتند، دعوا درست کردند جنگ راه انداختند، لشکر کشی کردند، ابی عبدالله الحسین (ع)دیدندبنی هاشم یک طرف محمد حنفیه یک طرف عبدالله جعفریک طرف ابوالفضل یک طرف بنی مروان وبنی امیه هم آن طرف این ها دارندشاخ وشانه می کشندممکن است یک جنگ خونینی درکنارقبر پیغمبر(ص) اتفاق بیافتد سروصداها بالا گرفت نعره ها بالا گرفت امام حسین (ع)آمدندبا استفاده از این آیه کریمه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ»آقایان خجالت بکشیددرکنارقبرپیغمبر(ص)صدایتان راازپیغمبر بلندترنکنیداین آداب زیارت است از آداب زیارت این است که وقتی به زیارت پیامبر(ص) زیارت امام رضا(ع)هرامام معصومی که می روید آن جا دادنزنید بلند بلند زیارت نامه نخوانیدبلند بلند ذکر نگویید بلندبلندصلوات نفرستیددرکنارامام(ع) که رسیدیدطبق آیه قرآن «لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ»صدایتان را بلند نکنید آهسته حرف بزنیدادب این است فرمودسروصدانکنید حرمت پیغمبر(ص) را نگه دارید گرچه این ها حرمت پیغمبر(ص)را نگه نگذاشتندو نمی فهمنداماشماحرمت پیغمبر(ص)را نگه دارید، لذادستوردادجنازه را آوردند بقیع درآن جا دفن کردند، ووقتی امام مجتبی(ع)  را اب عبدالله الحسین(ع)  به قبرگذاشت وروی بدن مطهرش با دست های نازنینش خاک  ریخت بعدفرمود: غارت شده آن نیست که مالش راببرند، غارت شده آن است که به دست خودش برادرش را دفن کند، یعنی ای مردم من با رفتن حسن(ع)  غارت شدم دیگر چیزی ندارم یا اباعبدالله این جا غارت شدی یا درکنارجسدقطعه قطعه برادرت ابوالفضل آن جا هم فرمودالان «ان کسرت ظهری» دیگر پشت حسین(ع)شکست دیگر حسین(ع)  از زندگی ماند، دیگر حسین زنده نماند بهتر است. صل الله علیکم یا اهل بیت النبوه الهی بالحسن یا الله یا الله یا الله

خدایا فرج امام زمان(عج) برسان!قلب مقدسش را ازماراضی بفرما! سایه رهبر عزیزبرسرمامستدام بدار!عاقبت امرماختم به خیرگردان! به حق امام مجتبی(ع)مظلومیت اهل بیت رابا فرج امام زمان(عج)مرتفع فرما!ظالمان وستمگران به اهل بیت وشیعه را نابودگردان! برعذابشان بیافزای! خدایابه حق محمد(ص) وآل اموات ما،شهدا، حقداران غریق رحمت بگردان!مرضا شفاعنایت فرما! فقروپریشانی مرتفع فرما! باران رحمتت را برمانازل گردان!

«بسم الله الرحمن الرحیم»وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

صدق الله علی العظیم* والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

خطبه دوم

«عبادالله اوصیکم بتقوالله فان التقواخیرالزّادٍ»بهترین سرمایه برای انسان تقواست، این سخن امام مجتبی(ع)است که فرمود المومن یتزود مومن دوراندیش است برای فرداوفرداها ذخیره می کند سرمایه گذاری می کند والکافر یتمتع وکافران خوش گذارنی می کنند به زندگی روزمره اکتفامی کنند آنهانوک بینیشان را می بینند ولی مؤمن فردا را                می بیند قیامت را می بیند برای آن روز دارد تلاش می کند ماکه از بین رفتنی نیستیم ماماندنی هستیم ما هستیم وهستیم وهستیم تاخداخدایی می کند ما هستیم،باید توی این دنیا برای آن سفرطولانی وآن زندگی جاودانه ذخیره کنیم«َتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» این مؤمنین این طوری هستند هم دنیاراهم آخرت را «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»دنیارادارندآخرت رادارند به هردو می اندیشند وکار می کنند.

این هفته توصیه های بسیار گرانقدری را رهبر عزیزمان راجع به مسایل جهانی وخصوصاً اشتلم هایی که رئیس جمهور آمریکا داردنشان می دهد وعربده می کشدرهنمودهای بسیار ارزشمندی رافرمودند، فرمودند: بلاهت ترامپ شمارااز مکر آمریکا غافل نکند نگویید این ابله است این نمی داند این دیوانه شده از این حرف ها، شیطنت های آمریکا راببینید، غافل نشوید ساده ازآن نگذریدکه ممکن است درپشت پرده این بلاهت این بی خردی یک تصمیمات یک سیاست های شیطانی باشد که شماراغافلگیر نکند، دوم فرمودند آنچه مربوط به اقتدار کشوراست، مثل پیشرفت علمی، پیشرفت های دفاعی،پیشرفت های اقتصادی واقتصادمقاومتی این هاراباید تقویت بکنیم، از القائاتی که دشمنان ماراجع به مسئله برجام دارندکه ممکن است برجام چنین بشودچنان بشودشماگرفتارتردید نشوید در واقع راه ماروشن است، راه استقلال راه اقتصاد مقاومتی راه خودکفایی برجام موفق باشد یا نباشد، مهم نیست مهم این است که ما خودمان را باورکنیم، واین طور فکرکنیم که علی ایهال ودرهرصورت ماباید یک ملت مستقل مقتدر نیرومنددرمنطقه باشیم، کاری به برجام هم نداریم،مااسیر برجام نکنیم خودمان را معطل نشویم برای برجام که برجام چه می شود،همانطورکه متأسفانه چندسال است الان اسیریم،چندسال است داریم هی منتظریم که برجام چنین کندچنان کند این گره رابازکند آن گره راباز کند هیچ گره ای که بازنکرد پیچ گره درگره درست کرد سوم فرمودند: قدرت دفاعی کشورباید تقویت بشود تاجلوگستاخی های دشمنان ماآمریکاوصهیونیست هارابگیریم،شنیدیدهمین روزهارژیم صهیونیستی گفته اگراروپایی هابا ایران همراهی کنندوقضیه برجام نتواندقدرت موشکی ایران وتسلیحاتی ایران وسلاح های اتمی ایران رامهارکند ما خودمان به تنهایی واردکارمی شویم، شماهیچ غلطی نمی توانید بکنیداربابتم هیچ غلطی نمی تواند بکند، این که می گوییم هیچ غلطی نمی توانیدبکنید ثابت کردیم چهل سال است، درهمه عرصه ها ودرهمه صحنه هابه لطف الهی ویاری خداوندملت ما پیروز شده وآمریکاعقب رفته درست است ماشهید دادیم مازحمت هادیدیم مامشکلات زیادی را تحمل کردیم، امّادر همه این صحنه ها که شهید دادیم وزحمت کشیدیم وباتحریم هامقاومت کردیم سرفرازیم امروزودشمنان ماازمامی ترسند،در یک جایی رهبری فرمودند:به این مضموم که به خداقسم دشمنان وآمریکا از مامی ترسند،اگر نترسد این همه دست وپا        نمی زند، ملت ماامروزارتش ماسپاه مانیروهای نظامی ماقدرت سیاسی ما بحمدالله به جایگاهی رسیده که آمریکابه وحشت افتاده،نه آمریکاهمه ازناب وعوامل اودرمنطقه به وحشت افتاده اند، برای اینکه به حساب خودشان مارامهار بکنند کشورمارامهاربکننداین عصای موسی که وقتی حرکت می کنداژدها وار همه ترفندهاوسحروجاودهای ساحران رامی بلعد و ازبین می برد،آنها از این به وحشت افتاده اند، لذاهی طرح می دهند دیروزیکی امروز یکی وفردا یکی واز این طرح ها بوده وخواهدبود، این که مثلاً ماتحریم هاراباید بازنگری بکنیم برگردیم به ادامه تحریم ها تشدید تحریم ها برگردیم یااجبارکنیم ایران راکه اجازه بدهدما پروازهای ساخت کلاهک های موشکی که قابل نصب برروی موشک های بالستیک است آن پروازهاراما تست کنیم یعنی پروازها با اجازه ماباشد، بایدایران اجازه بدهد ماسکوهای موشک های ماهواره بر ایران راتست کنیم، که نکنددرآنهاکلاهک اتمی بگذارند وچنین وچنان کنند،تمام فعالیت های مخفی ایران برای دستیابی به تجهیزات لازم برای موادهسته ای بایدمابرآن نظارت بکنیم این چه ادعاهای مزخرفی چه حرف های بچه گانه ای خوب این        حرف های را درعراق انجام دادیددرلیبی انجام دادید چه به روز عراق ولیبی آوردید، گرچه ایران نه عراق است ونه لیبی ایران ایران است، ایران رهبربیداروشجاع دارد ایران ملت صبوروفداکاروشجاع دارد،اما همه آنها تلاش شان این است مااین اقتداری که به دست آوردیم این را مهاربکنند وکنترل بکنند حالا با چی بایک برجام دیگری با برجام روی موشک هابابرجام روی پژوهش های علمی وفنی ما،درواقع هرمرکزی که نشانه اقتدارماست آنهارویش انگشت بگذارند ومهاربکنندوکنترل بکنند،ولی خیلی ضعیف ترازآنند خیلی!درکردستانِ عراق آمدندکردستانی درست کنند یک اسرائیل دوم، وطبق اظهارات بعضی سیاسیون عراقی از سال های قبل اسرائیل وکردهاهمین مسعود بارزانی باهم ساخت وپاخت کردندکه عراق راتضعیف بکنند،حمله به عراق برای تضعیف عراق تقسیم عراق وایجادیک کردستان ودرواقع یک اسرائیل دوم بود،اماناکام ماندندنتوانستند عراق را تجزیه کنند،درکردستان هم تیرشان به سنگ خوردوخوشبختانه بامداخله سردارسرفرازاسلام سردارسلیمانی حفظه الله تعالی شهرکرکوک که یکی ازمهمترین شهرهای عراق وکردستان بود،بدون جنگ وخون ریزی ازکردها گرفته شدوتحویل دولت مرکزی شد باتدبیرسردارایرانی آمریکا می بیند،می بیند آنها نمی توانند دربرابریک چنین نفوذی دربرابریک چنین قدرتی که امروزدرعراق شیعه وسنی کُردوعرب وعجم هرچه هستندهمه به شخصی مثل سردارسلیمانی احترام می کنند به حرف اواحترام می کنند،این سرمایه کمی نیست، لذاآمریکابه وحشت افتاده می ترسدهی دست وپا می زندوماباید دراین حوادث جدی ومحکم بایستیم وبچسبیم مشکلاتمان را حل بکنیم ما واقعاً رنج می بریم همچنان بی کاری جوانان مارا فشار می دهد،همچنان فقرمردم مارااذیت می کندماهرروز می بینیم عده ای بیکارمی شوندهرروزتوی همین شهرخودمان می بینیم،این کارخانه آن کارگاه آن دستگاه کارگری از کار می افتدامکانات نداردچه می شود وچه می شودماازدولتمردان ازمسئولان ازهمه می خواهیم این مسایل راجدی بگیریم مسئله اقتصاد مقاومتی بحث اشتغال وکارکه امسال راسال اشتغال رهبر عزیزنامیدندماههای آخرش است الان ماه هشتم شروع شده چهارماه از سال مانده واقعاًچقدردراشتغال جلو رفتیم،دیگر خواهش می کنند این قدرنگوییدآقا این مال دولت قبل از دولت قبل از!الان پنج سال است کشوردست همین دولت است،توی این پنج سال باید دولت شرایطی که روبه رشد باشد مانمی گوییم یک شبه همه بیکارهاکارگیرشان بیایداماروندبایدروندمثبت باشد،خبرهای خوشی گوشه کنارباید بشنویم.

روز جوان وروز بسیج دانش آموزی شهادت محمدحسین فهمیده آن دانش آموزشجاع وبصیرآن که امام فرمودرهبرمااین نوجوان بسیجی است که رفت زیرتانک وباشهادت خودش یک تانک دشمن را منفجرکرد اورهبراست،راست می گوید امام درست گفت امام، امروزجوانان مانوجوانان مابسیجیان مااز این نوجوان خوب الگو گرفته ومی گیرند که مابرای استقلال این کشوربرای این که این شیطنت هاواین دشمنی هارااز بین ببریم وناکام بگذاریم بایدچون حسین فهمیده فداکاری بکنیم.

شهادت آیت الله قاضی اولین امام جمعه شهیدبه دست منافقین کوردل راهم یادشان راگرامی می داریم امیدوارم که همه ماخصوصاً آنهایی که قلم دارند آنهایی که بیان دارندصحبت دارندحرف می زنند همه تلاش کنیم وحدت را، برادری را،انسجام را،تابتوانیم برمشکلات پیروزبشویم چه مشکلاتی که درشهرداریم درشهرستان داریم درکشور داریم همه اینها باوحدت فقط قابل حل است اختلاف از آن چیزی درنمی آید جز شکستن جزنابودشدن جز خوردشدن جزفشل شدن%

خدایا به حق اولیائت مارابه وحدت وبرادری وانسجام بیشترتوفیق عنایت بفرما! خدایااختلاف وعوامل اختلاف ونفاق را ازمادورگردان! خدایا عاقبت امرماختم به خیر گردان! شراین دشمنان به خودشان برگردان!روح امام وشهیدان راشادبگردان!

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ*وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجاً*فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّاباً ﴾

*صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

خطبه های نماز جمعه 13.7.97 به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه…

خطبه های نمازجمعه 97.7.6به امامت حجت الاسلام یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه…

خطبه های نمازجمعه 30.6.97به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه…

خطبه های نمازجمعه 23/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه…

خطبه های نمازجمعه 16.6.97 به امامت حجت الاسلام یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه…

خطبه های نمازجمعه نیشابورنهم شهریور97

داشتن تقوالازمه قطعی آن ارتباط آشنایی پیروی تبعیت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

رخشان بنی اعتماد میهمان برنامه هفت می شود

به گزارش روز پنج شنبه گروه فرهنگی ایرنا،…

فانی:مطالبات فرهنگیان تا دو ماه آینده پرداخت می شود

به گزارش ایرنا، علی اصغر فانی روز پنجشنبه…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

اجتماع بزرگ علویان – مصلای مسجد جامع نیشابور

برگزاری اجتماع بزرگ علویان در مصلای مسجد جامع…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…