احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1470

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ - ۱۲:۲۰

باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعا برای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیز

خطبه های نمازجمعه 2/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 2/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور خطبه اول باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعا برای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیز؛ خودم وهمه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 2/9/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور
خطبه اول
باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعا برای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیز؛ خودم وهمه شمارا سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی«تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَالزَّادِالتَّقْوى»دربحث گذشته اشاره داشتیم از جمله راه های کنترل و تنظیم اعمال انسان درقرآن مسئله نظارت مطرح است دررأس اینهاخداوندهست که ناظراعمال ماست واو،پیامبران،ائمه(ع) وفرشتگان وزمین وزمان واعضاوجوارح رابه عنوان ناظرین براعمال ماقرارداده همه این هانظارت می کنندهم بر گفتارماهم بررفتارما،عرض کردیم که نتیجه این نظارت حسابرسی است،بررسی است ارزیابی است سنجش اعمال است«وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَهِ»ماموازین عدالت رادرروزقیامت اقامه می کنیم، براساس نظارتی که صورت گرفته اعمال شما سنجش می شودارزیابی می شودحسابرسی می شوددراین حسابرسی«فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا»به هیچ کس ظلم وستمی نمی شود «وَإِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَابِهَا»همه چیزراماحاضر وآماده وبه آن رسیدگی می کنیم.نکته اول دراین زمینه این است که این حسابرسی این ارزیابی دقیق است خداونداز زبان لقمان چنین می فرماید«یَابُنَیَّ إِنَّهَاإِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ» اگر کوچکترین عملی به اندازه یک دانه خردل وکوچکترازآن داشته باشی این عمل کوچک ریز«فَتَکُنْ فِی صَخْرَهٍ»دردل سنگ باشد«أَوْفِی السَّمَاوَاتِ»یادر دل آسمان ها«أَوْ فِی الْأَرْضِ»یادردل زمین؛«یَأْتِ بِهَا اللَّهُ»خدا آن رادرحسابرسی وارزیابی آماده می کند؛نکته دوم این نظارت واین حسابرسی عمومیت دارد، مخصوص طائفه، قشروگروه خاصی نیست همه راشامل می شودحتی پیامبران واولیاءالهی«فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ»ماازهمه پیروان پیامبر(ص) وپیامبران سؤال می کنیم نظارت می کنیم موردپرسش قرارمی دهیم مسئولیت ازآنهامی خواهیم«وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ»ازپیامبران هم سؤال می کنیم آنهاراهم بازخواست می کنیم که آیادرانجام رسالتت وابلاغ رسالت به نحواحسن کارت راانجام دادی؟اینجاست که دربُعدنظام اجتماعی دنیوی ماهم وقتی پیامبران موردسؤال قرارمی گیرنددرنظام اجتماعی همه مسئولندهمه موردسوال قرارمی گیرند بویژه مسئولین رده بالا؛ لذا امیرالمؤمنین(ع)درتوصیه ای که به کارگزارش مالک اشتر داردتأکیدمی کند«ثُمَّ تَفَقَّدْأَعْمَالَهُمْ» اعمال آنهارازیرنظربگیر«وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِعَلَیْهِمْ»چشم هایعنی ناظر یعنی دیده بان چشم حکومت هستند ناظرین؛ «وَابْعَثِ الْعُیُونَ»ناظرینی دیدبانانی تعیین کن که دوتاویژگی دارندیکی صداقت دارندیکی وفاداربه حکومتندآنهارا تعیین کن«فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّللاُمُورِهِمْ حَدْوَهٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ اللاَمَانَهِ» وقتی زیرمجموعه توبفهمندکه زیرنظرند بفهمند زیرکنترل هستندبفهمنددیده بانی براعمال آنهاگماشته شده این هاوادارمی شوند درکارشان امانت داری داشته باشندمرتکب خیانت نشوند«وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّهِ»دیگرمشکل درکارمردم ایجادنمی کنندچراکه زیرنظرنداگرمردم رادرکارش ناراضی کرد گوشش رامی گیرندبرخوردمی کنندبااو،احساس می کندکه زیرنظروزیردیده بان حکومت است1- امانت داری می کند 2- بارعیت ومردم مدارا وهمکاری«وَتَحَفَّظْ مِنَ الاَعْوَانِ » معاونینت رازیرنظربگیر« فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَه»واگر یکی ازمجموعه کارمندان وکارگزاران دست به خیانت زدخیانت چیست؟ خیانت فسادمالی است خیانت رشوه گرفتن است خیانت بیش ازحقش حقوق گرفتن است این هاخیانت است به بیت المال است اگرکسی دست درازی کردوخیانت کرد ومجموعه دیدبانان شماازکانان های مختلف گزارش دادندبه تومعطل نکن درنگ نکن تصمیم بگیراین بیان امیرالمؤالمنین(ع) نسبت به مالک است،«اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً»دیگر این پاوآن پانکن دیگرتصمیم چه تصمیمی؟« فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهَ فِی بَدَنِهِ » بایدبدن اوشلاق مجازات رابچشد، این بیان امیرالمؤالمنین(ع) درنهج البلاغه است نسبت به خائن «وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ»آنچه راکه گرفته پس بگیروسخت اورامجازات ومؤاخذه کن3-« ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّهِ»سپس از کاربرکنارکن ودرمقام ذلت وخواری قراربده آبرووحیثیتش راببر4-«وَوَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَهِ»مهرخیانت رابرپیشانی اوبزن 5-«وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَهِ»گردن بندعاروننگ وتهمت رابرگردنش یعنی بی آبرویش بکن یعنی آبرووحیثیتش رابریز؛ این متن فرمان امیرالمؤالمنین(ع)به مالک اشترکارگزارحکومتش است یعنی نظارت پس جایی که پیامبران به تعبیرقرآن بایدپاسخگو باشند ازبقیه چه گله،این که خداوندبه شخص پیامبر(ص)می فرماید«وَما تَکُونُ فِی شَأْنٍ» پیامبردرهرحالی باشی«وَما تَتْلُوامِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ»درموقعی که قرآن می خوانی یعنی درگفتار«وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا کُنَّاعَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِیضُونَ»یعنی خلاصه اش من هم برافکارواندیشه هاوهم بررفتاروهم برگفتارپیامبرشاهدهستم ناظرهستم گواه هستم، مرحوم طبرسی در ذیل این آیه درمجمع البیان داردکه پیامبر(ص)هروقت این آیه راتلاوت می کردکه خداهم برفکرهم برگفتارهم بررفتار ناظروشاهداست«إِذَا قُرِئَ هذه الآیه » پیامبر(ص)موقعی که این آیه راتلاوت می کردبلندبلندگریه می کرد یعنی زیرگریه می زدخودش رادرپیشگاه پروردگارمی دیدکه اوناظربرهمه اعمال انسان است، همواره خودمان رادرمحضر خداببینیم به تعبیرامام(ره) درمحضرخدامعصیت نکنیم.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
خودم وشماعزیزان رامجدداًتوصیه به رعایت تقوای الهی داریم؛استفاده کردیم ازفرمایشات فرماندهی نیروی مقاومت شهرستان جناب سرهنگ حسینی بارهنمودهاوباگزارش کاربسیارخوب وشایسته ای که ارائه کردنددررابطه مسئله بسیج برای ایشان و همکارنشان آرزوی توفیق وسلامتی داریم.
مناسبت های مختلفی است که از جمله این مناسبت هاپیشاپیش ولادت باسعادت نبی گرامی اسلام(ص) وفرزندش امام جعفر صادق (ع) وهفته بسیج راخدمت همه شماعزیزان تبریک وتهنیت عرض می کنیم، برای دوامام زمینه بیشتری برای خدمت درجهت بیان معارف واحکام فقهی فراهم شدامام باقر(ع)ومخصوصاًامام صادق(ع)که بیشترین روایات درزمینه بیان احکام ازامام صادق(ع)وامام باقر(ع) رسیده وخلاصه اینکه به زبان ساده این توضیح المسایل این رساله عملیه ای که ازمراجع دراختیارماست وبرنامه زندگی عملی مارا مشخص کرده هرمسئله ای مضمون چندین روایت قال الصادق وقال الباقراست هرچه داریم، لذاامام صادق(ع) رئیس مذهب شیعه معرفی شدواین حوزه های عملیه درواقع یادگارمکتب امام صادق وتربیت شاگردان آن حضرت است.
پیامبرگرامی اسلام تولدش راداریم پیامبررحمت مظهروحدت ومهربانی اول ماه ربیع هجرت کردنداز مکه دوازده ربیع رسیدندبه مدینه قبل آن هم درقبا توقف کوتاهی داشتند،اولین برنامه پیامبر(ص)تشکیل کانون اتحادووحدت یعنی ریختن وشالوده مسجد درقباوبعدآمدندبه مدینه اولین کاری که انجام دادنداین کانون وحدت وصمیمیت وهمگرایی راتشکیل دادندیعنی مسجد؛ دومین کار در همین راستابستن عقداخوت وبرادری میان مهاجروانصاروامیرالمؤمنین(ع) راهم به عنوان برادرخودش دراین زمینه عقداخوت بست، یعنی وحدت یعنی یگانگی یعنی همبستگی سومین کاری که انجام دادپیغمبر(ص)درروز دوشنبه واردمدینه شد جمعه اش که فرارسیداولین نمازجمعه رادرورودبه مدینه اقامه کردند، نمازجمعه نمادوحدت ویگانگی است، پیمان هایی بااقلیت های مذهبی بنی نظیر بنی بنی قریظه و بنی قینقاع همه نشان از این است که می خواست یکپارچه باشندوحدت داشته باشند، بایهودی ها پیمان می بندد بامسیحیان پیمان می بنددآن جنبه گذشت وعفوی که پیامبر(ص)درمقابل آزاردشمنان داشت همه درجهت جذب بود و دعایش این بود«الّلهُمَّ اهْدِنی قَوْمِیِ فَإِنَّهُمْ لا یَعْلَمُونَ» همه این هایک هدف رادنبال می کندوآن رسیدن به وحدت؛ امیرالمؤمنین علی (ع)می فرمایند«الزمواالسوادَالأعظم، فإنّ یدَاللّه عَلَی الجامعه» همراه باتوده مردم باشیددست خداباجماعت حق رواست«وایاکم والفرقه» بپرهیزیدازتفرقه«فإنَّ الشّاذَّ مِن النّاسِ للشَّیطانِ کما أنّ الشّاذَّ مِن الغَنَمِ للذِّئبِ» کسی تکروی می کندازجامعه کنارمی کشد این طعمه شیطان می شودهمانطوری که گوسفندی ازگله کناربکشدطعمه گرک می شود، ومی فرمایند: «اَیم الله» به خداقسم «لولا مخافه الفرفه بین المسلمین» اگرنبودمسئله تفرقه بین مسلمانان «وان یعودالکفر»کفربرگرددیعنی مردم برگردندبه جاهلیت«ویبورالدین» دین نابودبشودعلی دراین بیست وپنج سال غیرازآنی که بودخواهدبود! یعنی سکوت«فَصَبَرتُ،وفِی العَینِ قَذىً،وفِی الحَلقِ شَجاً» به قدری برمن سخت آمدمانندآن انسانی که خاردرشتی درچشم اوفرورفته یااستخوانی گلوی اوراگرفته وامکان نفس کشیدن برای اومشکل است، ترسیدم یهودشکست خورده مجدداً ازاین اختلاف وتفرقه تصمیم نابودی اسلام راداشته باشندوالاغیراز این بودعلی%
هفته بسیج مجدداً خدمت همه این عزیزان این ایام راتبریک عرض می کنم همینطوری که اطلاع داریدبعداز تسخیرلانه جاسوسی حضرت امام (ره)فرمان تأسیس بسیج رادادندچراکه فعالیت های براندازی ازناحیه این شیطان بزرگ بیشترشده بودبرای مصونیت بخشیدن به انقلاب، بسیج تأسیس شد،بعدهم معلوم شدکه نقش بزرگی درهشت سال دفاع مقدس وچقدرشهیدانی وعزیزانی تقدیم انقلاب کردندوپس ازپایان جنگ چه نقش عظیمی دربازسازی وسازندگی کشورداشت که برهیچ کس پوشیده نیست، بسیج مصداق سخن امیرالمؤمنین(ع) است حضرت تکیه می کندبه مسئله جلب رضایتمندی عامه مردم تایک عده خاص ونورچشمی بعد ویژگی هایی بیان می کندکه ازجمله این ویژگی هااین است«انما عِماد الدین»ستون دین ستوان خیمه انقلاب«وجِماع المسلمین» سنگروحدت بخش مسلمان ها«والعُده لِلاَعداء»آن که آماده برای نبردبادشمن است«العامه من الامه»این توده عظیم مردم است، این ها راهوایشان راداشته باش رضایتمندی این هارابایدداشت بسیج همان ستوان خیمه انقلاب است حضورش درهمه جاحافظ انقلاب پشت سر ولایت کارستان می کندبسیج، نیروی مردمی«وجِماع المسلمین»بسیج یک تشکل فراگیراز اقشارمختلف ومشاغل گوناگون آماده کاردرهمه جبهه هادرجبهه نظامی درجبهه فرهنگی درجبهه علمی درجبهه سازندگی درجبهه محرومیت زدایی خدمات رابه اقصی نقاط کشورمی برددرجبهه استکبارستیزی درهمه صحنه هایک تشکل فراگیر،دانش آموزدانشجوجامعه مهندسین جامعه پزشکان طلاب،اصناف محلات مساجدزن مردتُرک فارس بلوچ عرب لُرهمه اقشارملت رافراگرفته درهمه جاشاخه وریشه دارد «جماع المسلمین»این سنگر وحدت بخش مسلمانان وحکومت است،آن که سینه راسپرمی کندآماده دفاع ازنظام درجبهه های مختلف این بسیج است این نیروی مردمی است امام(ره)فرمودند: بایدسی میلیون تفنگ دار داشته باشیم امروزایده امام تحقق پیدا کرده امام فرمودند:درکشورهای اسلامی پایگاه مقاومت بایدتشکیل بشود امروزاین ایده امام بارهنمودهای مقام معظم رهبری تحقق پیداکرده بسیج امروزالگوشده برای کشورهای منطقه حشدالشعب درعراق قُوّات الدفاع الوطنی درسوریه یعنی همین بسیج کمر داعش راشکستندوداعش رابه خاک مذلت افکندنداین نیروی مردمی یعنی الگوگرفته از همین بسیج حزب الله درلبنان یعنی نیروی مردمی یعنی نیروی مقاومت برای اولین بارطعم شکست رابه رژیم صهیونیستی چشاندوآن اسطوره شکست ناپذیری این رژیم رااثبات کرد سی وسه روزمقاومت سرانجام رژیم صهیونیستی مجبورشد دستش برودبالا آتش بس رابپذیردسی وسه روزشد بیست ودو روز جنگ غزه اما امروز چه؟ سیرنزولی بایک شیطنت موجب شد که نیروی مقاومت فلسطین ظرف چهل وهشت ساعت(دوروز) با ارسال پانصدموشک چنان اوضاع این رژیم رابه هم ریخت که وزیرجنگ این رژیم استعفامی دهدوکابینه نتانیاهو به هم می ریزد وسی وسه روزوبیست ودوروزمی رسدبه دوروز دستش می رودبالا آتش بس رامی پذیرد، این یعنی بسیج این یعنی نیروی مقاومت این یعنی الگوگرفته از یادگارامام(ره)درسال پنجاه وهشت تأسیس بسیج این آثاررامی بینیم ما، فکر می کردیددرآن زمان که امام فرمان تأسیس بسیج رادادچه آثاربابرکتی دارد؟ امروزدریمن بسیج به عنوان حزب الله وانصارالله درلبنان بسیج به عنوان حزب الله درسوریه بسیج به عنوان همان قُوّات الدفاع الوطنی درعراق بسیج به عنوان حشدالشعبی باعناوین مختلف یک حقیقت رابیان می کندوامروزنزدیک چهارسال است رژیم سعودی بااعتلاف باحضور رژیم صهیونیستی باحضورآمریکابرسرملت مظلوم یمن آتش می بارد چه کردند؟توانستنددست آوردی به دست بیاورند؟تااین نیروی مردی است بیشترین شدت اخیراً درالحدیده شاید بتوانند دست آوردی داشته باشندبعددرموقع مذاکره چانه زنی داشته باشنددریک روزبیش ازهزارنیروازدست دادندتوانستندکاری بکنند؟ مواجهندبایک نیروی سخت کوش جنگجوی از خودگذشته ازهمه چیزحاضراست تاآخرین نفروتاآخرین نفس مقاومت بکندچه می کند؟ که زمزمه به هرشکل مذاکره وامثال این هامطرح می شود؛رسواشده انداین هااین جنایاتی که انجام دادند نتیجه ای هم که نگرفتند، درجنگ روانی هم دشمن شکست خورده است؛ اولاً جنگ روانی مقدمه ای برای رسیدن به هدف بعدی است دربُعداقتصادی دربعدتحریم هادشمن یک جنگ روانی علیه ملت مامتأسفانه دراول تأثیرپذیری خودش راداشت بحران هایی رابرای مابوجودآوردجنگ روانی راه انداخته بودندرسانه های خارجی، بالاخره تحریم دوم چه خواهدشد؟سیزده آبان وامثال این ها یک عده ای هم تحت تأثیرقرارگرفته بودند دست به احتکاروخیلی مسایل ومسئله گرانی دلاروامثال این هاولی چه شد؟ سیزده آبان آمدمرحله دوم تحریم هاشروع شدچه شد؟درجنگ روانی هم آمریکاشکست خورده؛
تاآن موقع ترامپ می گفت مامدافع مردم وملت هستیم اماامروز ملت مارابه عنوان ملت تروریسم چراچون نتیجه نگرفته چراکه به آنچه که موردنظراست تحقق پیدانکرده ماهم از این بحران ان شاءالله به خواستخداوند عبورخواهیم کردبادوشرط 1-توجه به ظرفیت های داخلی2-مدیریت درست وصحیح اگراین دوبیایدپای کارتوجه به ظرفیت های داخلی مابه تعبیررهبرمعظم انقلاب مشکلی نیست که نتوانیم حل بکنیم یک مدیریت درست جهادی پای کارلازم است که درست مدیریت کندواداره کند ان شاءالله%
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم»
* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…