احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1438

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ - ۱۷:۰۹

خطبه های نمازجمعه 23/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 23/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول – این نورتقواست که درهمه مراحل این پرده هاراپاره می کندوحق رابرای مانمایان می سازد. امروزاگرملت ایران اگرملت عراق اگرسوریه اگرلبنان اگریمن همه دست به دست هم بدهیم همه باهم متحدبشویم می […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 23/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – این نورتقواست که درهمه مراحل این پرده هاراپاره می کندوحق رابرای مانمایان می سازد.
امروزاگرملت ایران اگرملت عراق اگرسوریه اگرلبنان اگریمن همه دست به دست هم بدهیم همه باهم متحدبشویم می توانیم درمنطقه صالحان راحاکم بکنیم.
مااگرحکومت می خواهیم برای اینکه ارزش های دینی رابرجسته کنیم نمازرازنده کنیم. ازاوجب واجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی است. امروزایران سرفرازاست عزت داردمی تواندازحقوق خودش دفاع بکنداز عقیده خودش دفاع بکنداز آرمان های خودش دفاع بکند.
خطبه دوم % به حسین ابن علی(ع)نفس مطمئنه قرآن تکیه کنیدوتوسل بجوئیدوتوجه کنید. عاشورایکی از شعائراسلامی ما ومذهبی ماست. بایدمراقب باشیم به تحریف های عاشورامبتلا نشویم به خرافات درعاشورامبتلا نشویم.
مابه کوری چشم دشمنان اربعین رامهمتروپرصلابت تراز گذشته برقرارخواهیم کرد.
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»ازفرمایشات نورانی حضرت ابااباعبدالله الحسین(ع)به همه ماکه اگرتقوارابه دست بیاوریم وبانور تقواحق راپیداکنیم بهترین راه به دست آوردن رضایت خداوندمتعال است اینکه انسان حق راپیداکندحق رابشناسدوازحق تبعیت بکند؛مسئله بسیارمهمی که می تواندیکی ازپیامدهای مهم عاشوارباشد.
خودم وهمه شما نمازگذاران عزیزخواهران وبرادران رابه این نکته سفارش می کنم که برای شناخت ویافتن حق همیشه بایدتلاش کنیم چون هرروزبه شکلی شیطان باطل رادربرابرمارنگ آمیزی می کنددربخش های مختلف درمسایل اعتقادی، سیاسی، اقتصادی شخصی واجتماعی این نورتقواست که درهمه این مراحل این پرده هاراپاره می کندوحق رابرای مانمایان می سازد،خدایابه ماتوفیق درک وشناخت حق رادرهمه مسایل زندگی عنایت بفرما! به ماتوفیق تبعیت وایستادگی درکنارحق راعنایت بفرما! ایام محرم است اولاًعرض تسلیت دارم محضرمقدس حضرت ولی عصر(ارواحنافداء)صاحب اصلی این خون ووارث اصلی این مظلومیت هاوان شاءالله باظهورش انتقام این مظلومین ازظالمین گرفته بشود وهمین طور به محضرجانشین امامت وولایت رهبرعزیزانقلاب تعزیت وتسلیت به شمامردم عزیزوعزادار وسوگمندو سوگوارکه درعزای حسینی شال عزابه گردن دارید، سیاه پوشیدیدعزاداری می کنیدبه همه شما تسلیت عرض می کنم بعدازوفات پیامبر عزیزاسلام امت اسلام گرفتاریک سرگردانی عجیبی شد الان که مابه تاریخ آن روزهانگاه می کنیم می بینیم مسلمانان دریک حیرت وسرگردانی بسیارمهمی فرورفته اندمسئله خلاف را نمی دانستندانتصابی است انتخابی است شورایی است چه طوری است؟وبعداین خلافت دردوران امیرالمؤمنین(ع)جنگ بین امیرالمؤمنین(ع)ازنگاه عوام مردم عزیز عرض می کنم دامادپیامبر(ص)وهمسرحضرت زهرا(س)یک طرف زن پیغمبر(ص)عایشه وبعضی اصحاب پیغمبریک طرف تشخیص مسئله خیلی مهم بوددرنهروان عده ای که حافظ قرآن ونمازشب خوان وپیشانیشان پینه بسته درمقابل امیرالمؤمنین(ع)ایستاده انددر صفین معاویه قرآن رابه میدان آوردمردم قرآن رابزنندزیرپاکنندپاره پاره کنندتشخیص آسان نبودمانمی دانیم اگرآن روزهابودیم چگونه می توانستیم تصمیم بگیریم امت اسلام دراین سرگرانی یک مرتبه خودش رادرچاه ویل بنی امیه وخصوصاًمعاویه ویزیددید معاویه ای که امام حسین نقل می کننددرفرمایتشان درهمین ایام سفرشان درکربلا هست معاویه ای که پیغمبر(ص)فرمودبنی امیه را نگذاریدبه حکومت برسنداگربنی امیه برمنبرمن بالارفتندبزنیدشکمشان راپاره بکنیدومردم دیدندمعاویه پسرابوسفیان برمنبرمدینه بالارفت وهیچ کاری نکردندامام حسین(ع) فرمودچون آن روزشکم معاویه راپاره نکردیدطبق دستورپیغمبر(ص)امروزمبتلاشدیدبه یزید، یزیدنتیجه سهل انگاری وغفلت خودامت اسلام آن روزبودکه به سفارش پیامبرعمل نکردند؛ امام حسین(ع)برای برون رفت امت درطول تاریخ از این حیرت وسرگردانی یک راه بُردیک پرچم یک راه رانشان دادعاشورایک راه است امام حسین(ع)یک چراغ برافروخته الهی است مصباح الهدی است این راه چیست؟که اگرامت اسلام به این راه عمل کنندودراین راه حرکت کنند هرگزگرفتارامثال یزیدنمی شوند چون اگر گرفتاریزیدشدندامام فرمود«وَعَلَى الاِسْلامِ،السَّلامُ اِذْقَدْبُلِیَتِ الاُمَّهُ بِراع مِثْلَ یَزِیدَ»برای اینکه امت گرفتاراین بلیه نشوند امام حسین(ع)راه کارنشان دادکه من حالابه دوبخش ازاین راهکاردراین فرصت کوتاه خطبه اول اشاره می کنم وان شاءالله به توفیق الهی یکی فرمودنددرجواب یادرنامه ای که به برادرشان محمدحنفیه نوشتندمحمدحنفیه یک نامه نوشت برای امام که مضمون این بودکه آقاحرکت کرده ای به این سمت می روی نکندیک وقتی هوای حکومت وچنین وچنان باشدوخودت وخانواده رابه زحمت بیاندازی به نوعی نصیحت خیرخواهانه کرده بود،امام درجواب محمدیک نامه نوشتندکه در مسیرکربلا این نامه رابرای محمدفرستادندآن نامه بخشی اش این است که خیلی شنیده اید«إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًاوَلابَطَرًاوَلامُفْسِدًاوَلا ظالِمًا» برادرم نگران نباش من از روی هوای وهوس برای فسادبرای جنجال برای خودنمایی برای اینکه اختلاف ایجادکنم برای اینکه مردم را به کشتن بدهم واز این دست کارهاکه ممکن است درذهن افرادعادی بیایدبرای این خروج نکردم هدف من این است«إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاصْلاحِ» من می خواهم به امت یک راهی نشان بدهم که امت خودش رااصلاح بکندازاین بلیه وگرفتاری که برایش پیش آمده خودش رانجات بدهد«َإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فى أُمَّهِ جَدّى»این عبارت نشان می دهدکه امام حسین(ع) تاپایان تاریخ بشر راه نشان داده اندنه برای مقطع زمان خودشان وبرای برون رفت ازحکومت یزیدومعاویه فقط؛نه امت پیغمبررامی خواهدازاین بلیه واز این مفسده نجات بدهد«أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْکَرِوَأَسیرَبِسیرَهِجَدّى وَأَبى»برادرم من برای امربه معروف قیام کرده ام من برای نهی ازمنکرقیام کرده ام من برای اینکه سیره جدم وپدرم رازنده کنم قیام کرده ام، نه چیزدیگری عاشورایک عمل امربه معروف ونهی ازمنکراست همان چیزی که مهمان عزیزآقای ارکانی معاون مسئول ستادامربه معروف استان قبل ازخطبه هابه توضیح وتفسیرآن پرداختندوامروز می توانیم بگوییم که جامعه ماتاحدودی ازاین مهم غفلت کرده ازاین«فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بِهَاتُقَامُ الفرایض» ازاین امربه معروف ونهی ازمنکرواجب مهمی که همه واجبات تکیه به این امربه معروف ونهی ازمنکرداردبرادرم من برای این قیام کرده ام منکرچی بودکه امام حسین(ع) خواست آن رااز بین برد؟ اولین منکرحاکم فاسد،حکومت فاسد،حاکمیت فاسدکه فرمود«علی الاسلام السلام اذقدبلیت الامه براع مثل یزید»امام حسین(ع)وکلاًاسلام دنبال این هستندکه صالحان حاکم باشندمسئولیت هادست مؤمنین وصالحین وخوبان باشدنیافتددست فاسدان و اشرار، درنامه ای که به مردم کوفه نوشتندامام فرمودند:« ولعمری مالاامام الاالعامل بلکتاب ودائن بالحق والحابس نفسه علی ذات الله» ویژگی های یک امامی که برجامعه می خواست حاکم باشد این هاست؛ امت اسلام غافلندزمام امورراداده اندبه دست یزیدسگ باز شرابخورعربده کش بی اصل ونسب دشمن اسلام این یک واجب همگانی است همه بایدتلاش بکنیم برای اینکه حاکمیت همیشه در دست صالحان باشد؛این امت بایدعلی الدوام تاظهورمصلح کل حضرت مهدی(صلوه الله وسلام علیه)برای حکومت صالحان تلاش کننددرنزدیکی های کربلا وقتی با لشکرحُرروبروشدامام این سخنرانی راایرادکرده است هم برای لشکرخودش وهم برای لشکرحُر«ایهالناس ان رسول الله قال من رئا سلطاناً جائرامستحل لحرام الله ناکثاًعهدمخالفالسنته یعمل فی عبادلله بالاثم والعدوان فلم یغیرعلیه بفعل ولاقول کان حقٌ علی الله ان یدخله مدخله»فرموداگرمردم یک حاکم ستمگری دیدندکه ظلم می کندحلال خداراحرام می کندحرام خداراحلال می کند؛ عهد و پیمان الهی رامی شکندسنت های پیامبرواسلام رانادیده می گیرددرمیان مردم فسادوگناه راترویج می کنداگرمردم برای تغییراوبرای براندازی اواقدام نکنندبه سخن یابه عمل، خداوندمتعال آنهارادرجرم آن حاکم فاسدشریک می کند، همان کاری که شما ملت بزرگ ایران به باراهنمایی امام عظیم الشأن انجام دادیدوحکومت ظالم وفاسدوخائن پهلوی رابرااساس همین سفارش های عاشورایی امام حسین(ع)ساقط کردید،این یک راهبردهمیشگی است مخصوص یک دوران خاصی نیست همیشه بایدمراقب باشیم ملت ماشمامردم عزیزامروزایران به یُمن وبرکت این انقلاب عاشورایی به دست صالحان ومؤمنان افتاده امابایدمراقب باشیم اگر بخواهیم حکومت صالحان برقرارباشد، باید متدینان حزب الهی هانیروهای ارزشی اهل نمازاهل حجاب متحدباشندحرفشان رایکی کنند امروزعزل ونصب مسئولان به دست مردم است ازرهبری گرفته تانمایندگان مجلس وتادولت به دست شماست به دست مردم است،اگرنیروهای ارزشی هنگام انتخابات حرفشان رادرست یکی بکنندمی توانندمؤمنین وصالحین رادرهمه بخش هاحاکم بکنندالبته امروزآنچه محصول دست انتخاب مردم است غالباًنوددرصدصالح وخوب هستنداماهمان درصدناخالصی هاکه گاهی می بینیم در مراکز اجرایی وحکومتی پیدامی شوندبه خاطر این است که مادرهنگام مثل انتخابات حواسمان راجمع نکرده ایم امروزاگرملت ایران اگرملت عراق اگرسوریه اگرلبنان اگریمن همه دست به دست هم بدهیم همه باهم متحدبشویم می توانیم درمنطقه صالحان راحاکم بکنیم امروزشدنی است خیلی راحت وآسان ابی عبدالله الحسین(ع)درخطبه ای که درمنا خواندندبرای حاجیان سال پنجاه وهشت دو سال مانده به عاشوراودوسال به پایان عمرمعاویه آنجادرآن خطبه خیلی طولانی وخیلی مفصل فرمودند: خداوندبنی اسرائیل رالعنت کرده درقرآن می دانیدچرا؟«لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوامِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ»چراخدابنی اسرائیل رادرقرآن لعنت کرده؟«لِاًنَّهُم کانوایَرَونَ مِنَ الظَّلَمَهِ الَّذینَ بَینَ أظهُرِهِمُ المُنکَرَوَالفَسادَ فلاینهونهم عن ذالک»برای اینکه بنی اسرائیل سازمان ظالمان وفاسدان رادیدندونهی ازمنکرنکردند در مقابل آنها نایستادندترسیدندمنفعت طلبی کردندرفاه طلبی کردندعافیت طلبی کردندسرگرم زندگی خودشان شدندظالمان برآنها حاکم شد ودوماًشماوقتی دربرابرظالمان می ایستیداین مضمون فرمایشات امام حسین(ع)است حقوق خودتان رامطالبه می کنیداگرخیلی مردوشجاع باشید به تعبیرمن فقط از آنهاحقوق خودتان رامی گیریدحقوق ماکم است حق این طور است کم است زیاد است ولی هیچ گاه ازحق امام تان صحبت نمی کنیدامام شماهم حقوقی داردامام شماهم اختیاراتی داردامام شماهم مطالباتی داردامام شماهم انتظاراتی داردامام شماهم ازشماواز دولتمردان وازمسئولان انتظارات داردشمابه عنوان امت بایدمطالبات امام راهم از مردم بخواهید«استخففتم بحق الائمه»حقوق ائمه را سبک شمردیداندک شمردیدولذامبتلاشدیدبه شرارتی شری مثل یزیدوبعدهم درپایان آن فرمایشات فرمودند«اَللّهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ یَکُنْ مَا کَانَ مِنَّا تَنافُساً فِی سُلْطان»خدایاتومی دانی که مااین حرف هارامی زنیم نه اینکه به نان ونوایی وقدرتی برسیم نه شکم سیرهستیم ماچشممان سیراست مادلمان برای پست ومیز وریاست لَک نزده مثل بعضی ها «وَلکِنْ لِنَرَىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِینِکَ»مااگرحکومت می خواهیم برای اینکه ارزش های دینی رابرجسته کنیم نمازرازنده کنیم حجاب رازنده کنیم اخلاق رازنده کنیم صداقت رازنده کنیم عدالت رازنده کنیم مابرای این دم ازحکومت می زنیم حکومت اگراینهاتوی آن نباشد چه ارزشی دارد.کسانی راهمیشه بفرستیدشان برای مسئولیت ومسئولیت هابه آنهاواگذارکنیدکه چشم به دنیاومیزندارند، می توانند شکم خودشان و زیرشکم خودشان رامدیریت کنندکنترل کنندمثل آنچه درشورای شهربابل پیش آمداتفاق نیافتدبله ما وقتی چشم بسته می رویم این طوری می شودومشابهش جاهای دیگرباکم وزیادماحکومت رامی خواهیم برای اینکه دین زنده بشود ارزش های دینی بالابیاید«وَنُظْهِرَالاِصْلاحَ فِی بِلادِکَ»مابرای اینکه شهرها رااصلاح کنیم زشتی هاراپاک کنیم خوبی هارابیاوریم «وَیَاْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِکَ»ومظلومان بندگان توراپناه بدهیم پناه گاهی بشویم برای مظلومان امام حسین دارداین رامی گویداگربه قدرت رسیدی اگربه حکومت رسیدی وظیفه حکومت شکرنعمت حکومت این است که پناهگاه مظلومان باشیم امروزملت ما بحمدالله چنین است. مظلومان منطقه مظلومان امت اسلام همه چشم به ملت ماوایران عزیزمادارد.این فرمایشات امام حسین(ع)برای ما بسیارآموزنده است بسیاربیدارکننده است امربه معروف ونهی ازمنکرومهمترین منکرمراقبت ازحکومت است امروزمهمترین معروف مراقبت ازحکومت اسلامی است امام درغالب دیگری فرمودند: ازاوجب واجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی است اوجب واجبات یعنی از معروفترین معروف هامراقبت است مراقبت بکنیم که ناصالحان ونفوذی هاواردنشوند.
خدایابه حق حسین ابن علی(ع)کشورماراازاین رنگ وبوی حسینی بهره مندتربگردان!فرهنگ واخلاق حسینی درهمه بخش های این حکومت ازرأس تاذیل حکومت درمیان مردم ماجوانان ماافزون گردان!مارادردنیاوآخرت ازحسین ابن علی(ع)جدامگردان!
رهبر عزیز حسینی مارابرای ماحفظ فرما!این پرچمدارپرافتخارعاشورایی رابرای مانگه دار!برعزت وقدرت ونفوذکلمه اش بیافزای!
همه برادران وخواهران خودم راسفارش می کنم به تقواکه مهمترین آن انجام امربه معروف ونهی ازمنکرومهمترین معروف امروزحفظ نظام است سفارش می کنم. «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.» «صدق الله العلی العظیم»
خطبه دوم
«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ*ارْجِعِی إِلى‌ رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً *فَادْخُلِی فِی عِبادِی،وَادْخُلِی جَنَّتِی»برادران وخواهران اگرمی خواهیدزندگی آرام داشته باشیدیعنی خاطرتان جمع باشدبااطمینان زندگی کنیدازحوادث وپیشامدهاوپیامدهانگران نشویدهراتفاقی که بیافتدشمامثل کوه محکم واستواربمانید،به حسین ابن علی(ع)نفس مطمئنه قرآن تکیه کنیدوتوسل بجوئیدوتوجه کنیدکه ان شاءالله این آرامش واطمینان امروزدرکشورمابه برکت این ارتباط باحسین ابن علی(ع)برقراراست دشمنان خیلی تلاش می کنندناامنی درست کنندمارابترسانندناوهایشان راجابجامی کنند تشرمی زنندتحریم می کنند که شایدیک دلهره ای درمیان این مردم بیافتدامانمی دانند مردم مابه نفس مطمئنه قرآنی حسین ابن علی(ع) متوسل هستندووابسته اندهیچ چیز آنهاراناآرام نمی کندحتی اگرجنگ باشد باکمال آرامش وطمئنینه قدم به میدان جنگ می گذارندومی جنگندوامان دشمنان رامی برندهمان طورکه درطول این چهل سال انجام شده لذامااین روزسلام می کنیم به این نفس مطمئنه «اسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین(ع)یابن رسول الله یاوجیه عندالله اشفع لناعندالله»مابه تومتوسل هستیم مابه شما متمسکیم پسرفاطمه ای عزیزخداای حسین بزرگ دست مارادست ملت مارادست جوانان مارادست نظام مارامسئولین مارابه لطف وعنایتت بگیروماراازشردشمنان خودت و دشمنان این ملت برهان!
حادثه عاشوراوتاسوعاحادثه مهمی است که من مجدداً تسلیت عرض می کنم تشکر می کنم ازعزاداران مخلص حسینی ازامنای هییات ازوعاظ وخطبامنبری های عزیزوگرامی که این روزهانورافشانی می کنندازمداحان عزیزنغمه های حسینی سرمی دهندودل هارابه عشق حسینی ملایم ونرم می کنندباشعائراسلامی راه تقواراداریم می رویم عاشورایکی از شعائراسلامی ما مذهبی ماست وفرمودند«وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»اگرشعائرالهی راگرامی بداری به آن اهمیت بدهی نشانه این است که تقواداری هیأتی هاامنای محترم علمامبلغین مداحان عزیزاین تعظیم عاشورایعنی تعظیم شعائرالهی که منبعث ازتقواست این راگرامی بداریدومهم بشمارید، من همین جاتشکرمی کنم ازشورای هیئات مذهبی که دراین روزهاتلاش زیادی کرده اند برای اینکه سامان دهی بکنند،ازهیئات محترم هم تقاضا می کنم نظم وانضباط وسامان دهی که شورای منتخب خودتان به شما پیشنهادمی هدآن را جدی بگیریداصلاً عاشوراوامام حسین(ع)نظم وادب واخلاق ورعایت حدودرااقتضا می کندخصوصاً بایدمراقب باشیم به تحریف های عاشورامبتلا نشویم به خرافات درعاشورامبتلا نشویم این هاراروزنه هایی است که دشمنان تلاش می کننددر عاشورا نفوذ بکنند توی همه هیئت هاکارشناسان اسلامی هستندروحانیون هستندحوزه علمیه هست توی شهرپراست بحمدالله از کارشناسان دینی هرکاری می خواهیدتوی هیئت بکنیدازکارشناسان دینی نظربخواهیددشمن امروزدرهمه محافل ماممکن است به بهانه های مختلف بخواهدنفوذبکندوان شاءالله نمازعاشورارافراموش نکنید، این رامن به همه می گویم نه به هیأت هاآن هایی هم که می آیندبه عزاداری کنیددرکنارهیأت هابا خودتان فرش نمازومهربیاوریدباوضوبیاییدکه روزعاشوراوقت ظهرشدهمه زن ومردعزادارو تماشاچی هاهمه بنشینیم ونمازعاشوراراآن طوربخوانیم که چشم دشمنان راان شاءالله کورکند؛ عاشوراخنثی کنندتوطئه هاست نگاه کنیدتوطئه بنی امیه راعاشوراخنثی کرد،توطئه بنی العباس راعاشوراخنثی کردتوطئه رضاخان راعاشوراخنثی کردتوطئه صدام را عاشوراخنثی کردتوطئه فتنه گران سال هشتادهشت راعاشوراخنثی کردتوطئه جدیدی که آفریدنددربصره ودنبال این هستندمیان امت اسلام عراق وایران اختلاف بیاندازندبازباعاشورابازبااربعین باحسین ابن علی ان شاءالله این توطئه خنثی شدومی شودمن تشکرمی کنم ازمسئولین عراقی وایران که باهوشیاری وبیداری واین توطئه رادرنطفه بایدبگوییم خفه کردندانشاءالله عاشوراواربعین هم آن زباله ها وآن آت وآشغال های مانده ازاین فتنه هابه برکت حضورمردم درمراسم اربعین ازبین خواهدرفت اربعین امسال یک تفاوت مهمی پیداکردبه خاطراین مسئله، همه این فتنه هابرای این بودکه جلوابهت اربعین گرفته بشود، بین ملت ایران وعراق اختلاف بیاندازندومابه کوری چشم دشمنان اربعین رامهمتروپرصلابت تراز گذشته برقرارخواهیم کرد امیدواریم ان شاءالله مسئولین هم تسهیلات لازم رافراهم بکنندمسئولین هم هرچه امکانات دارندبه کاربگیرندکه دلباختگان وعاشورائیان بتوانندازاربعین استفاده بکنندملت ما امروز ملت بزرگی است امروزمنطقه ای که مادرآن زندگی می کنیم ازکنارمدیترانه تاکوه های هیمالیاوازباب المندب آب های گرم جنوب تا کنارکاخ کرملین همه جافریادشان لبیک یاحسین است،امروزمابحمدالله قدرتمندترازگذشته هستیم چقدرکوردلانندکه فکر می کنندامروز وفرادانظام اسلامی سقوط می کنددیروز صدام باهمه عرب هاباهمه قدرت هاباپشتوانه آمریکا شوروی اسرائیل چه غلطی کرد؟به فرموده امام چنان سیلی خوردکه تاابدالدهرصورتش سیاه ماندودرآتش عذاب الهی گرفتارشد،امروزکه همسایه های قدرتمندماکه باماهمراهندامروزکه ملت عراق دولت عراق دولت ترکیه ملت ترکیه ملت سوریه مردم سوریه،روسیه پاکستان هندهمه این هاباماهمراهی می کنندامروز که ایران محورامنیت منطقه وقدرت منطقه ایست این پیمان های اقتصادی این پیمان های امنیتی راامضاء می کنندامروزنظام اسلامی زمانی رسیده که حرفش رابه دنیابرساندحرفش رابه عالم برساند؛ هماهنگی باکشورهای آزادومستقل به فضل الهی باعث افول دلار آمریکاهم خواهدشد.ماابهت آمریکارادرلانه جاسوسی شکستیم ماابهت آمریکارادرجنگ شکستیم ماقدرت نظامی آمریکارادرسوریه شکستیم وماقدرت اقتصادی آمریکارابه یاری خداوندمتعال باصبرو اقتصادمقاومت وباتحمل وباوحدت میان ملت هاوامت هااین دلارراهم خواهیم شکست ان شاءالله ؛امروزسپاه مقتدرماپاسداران رشید وقدرتمندماکه دشمنان نمی توانندببینندوبعضی خفاشان وخنّاسان داخلی هم به تبعیت از آنهاحرف آنهاراواگویه و نشخوار می کنند این سپاهی که دیدیدچگونه نوچه های آمریکارادرهمین هفته باهفت موشک درکردستان عراق هدف قرارداد؛ آفرین دست شمادردنکندای سپاه قدرتمندمن امروز عرض می کنم این مردم از شماتشکر می کنندسپاه پاسداران تشکر،تشکر،
آنهاآمدندبه مرزهای ماحمله کردندعده ای ازجوانان عزیزماپاسداران عزیزمارامظلومانه به شهادت رساندنداین هم پاسخ آنهاست، هم دولت عراق ودولت منطقه کردستان هم مردم کردستان هم دشمنان واشراروفتنه گران بایدبدانندامروزدست این ملت خالی نیست، امروزاگرگاهی صبرمی کنیم تحمل می کنیم ازکرامت وبزرگی ماست نه اینکه ماناتوان باشیم به وقتش وبه موقعش جواب همه این فضولی هاراویاوه سرایی هارامی دهیم،فرمانده دلاورپاسداران اعلام کردماامروزموشک های دوهزارکیلومتربرددراختیارداریم انبارها پُراز موشک هایی که دوهزارکیلومتراز مرز هایمان می زند، بادقت پیامی به دولت هابه فضول هابه آنهایی فکر می کننددر اطراف ایران آتش افروزی می کنندبه امیدروزی که بتوانندواردایران بشوند، بدانیدامروزاین قدرت این اقتداربه برکت عاشورااین پاسداران فرزندان عاشوراهستنداین سردارقاسم سلیمانی وامثال آن فرزندان عاشوراهستند.
آل سعوددرصدسال قبل حرم چهارامام ماراخراب کرد،بخوانیدتاریخ رایادتان هست نگاه کنیدحرم چهارامام دربقیع آل سعودخراب کرد،ماهیچ کارنتوانستیم بکنیم شیعه نمی توانست کاری بکندفقط غصه خوردیم وگریه کردیم نه مردم نه دولت نه علمانه مراجع هیچ کس هیچ کاری نتوانست بکندحرم چهارامام راخراب کردندوهابی هااماامروزهمان وهابی هاکه آن روزقدرتی هم نداشتنداین پول امروزهم نداشتنداین اتصالشان به آمریکاهم نبوداماامروزکه قدرت اقتصادی دارندنفت دارندباآمریکاهستندپشتششان آمریکا، انگلیس،فرانسه،آلمان وهمه قدرت های شروربودنداسرائیل بودوهابیت،همه این هابودندخواستندبه حرم زینب کبری(س) دخترعلی(ع) به حرم رقیه سه ساله حسین(ع)جسارت بکنندنتوانستند،درودبرسلیمانی ها،درودبرقاجاری هاافتخاردادندبه ما امروزایران سرفرازاست عزت داردمی تواندازحقوق خودش دفاع بکنداز عقیده خودش دفاع بکنداز آرمان های خودش دفاع بکنددیروز نمی توانستیم دیروز فقط گریه می کردیم به سروسینه می زدیم اما امروزبه یُمن وبرکت این انقلاب زیرسایه رهبری زیرسایه ولایت این قدرت واقتدارراپیداکرده ایم،ازحاجی هابپرسیدکه تازه از حج آمده اندحاجی های ایرانی چه عزتی دارندچه قدرتی دارندچه احترامی دارند،همان وهابی هایی که شیعه راکافرمی دانندوریختن خونشان راجایز می دانندچرادرحج این همه به شیعه احترام می کنند شیعه ایرانی را این همه محترم می شمارندبه خاطر همین اقتداراست به خاطر همان تَشری است که فرمانده این ملت امام این ملت واین امت دردفاع از این ملت دردوسال قبل زد، فرق شیعه امروز بادیروز این است امروزشیعه فهمیده آن قمه ای می زدبه سرخودش ازروی جهالت ونادانی وگاهی هم نمی دانست بایدچکاربکندچطوراین عقده اش راخالی کندکجااین غصه راخالی بکندکه حسین راکشتندواونمی تواندکاری بکند، خودش رامی زدقمه می زدامروزیادگرفته وفهمیده این قمه رابایدبه قلب دشمن بزندچون امروزاین ملت امام پیداکرده امام اوراراهنمایی می کنددشمن رابزن دشمن کیست؟آمریکاشیطان بزرگ هرچه فریاددارید برسرآمریکامی زنی چراشیعه عزیزخودت رامی زنی؟ آمریکارابزن صهیونیست رابزن وهابیت رابزن، این عزاداری درزیرسایه امامت وولایت یک جایگاه خاصی پیداکرده، وبه آن کسانی هم که نمی توانندعاشوراراتحمل بکنندالبته توی شهرماسراغ ندارم هستند خیلی اندک ودرخفاهستنداماتوی بعضی شهرهاهست خبرهایش می رسدنمی توانندشال عزاراتحمل کنندنمی توانندپیراهن عزای حسین(ع)راببینندنمی تواندپرچم عزای حسین راببینندشروع می کنندبه حرف زدن متلک گفتن، آقازیبایی راازبین بردیدآقازیبایی به چنین است زیبایی به چنان است، پرچم های حسینی رادرخیابان هاجمع می کنندتوهین می کنندتاکی بگریم تاکی عزادارباشیم؟ من به آنهاعرض می کنم به عاقبت یزیدنگاه کنیدبه عاقبت عُمَرسعدنگاه کنیدبه عاقبت صدام نگاه کنیدبه عاقبت رضاخان نگاه کنید، شماکه ازآنهاخیلی حقیرتروپست تریدآنهاچه غلطی کردندکه شما می خواهیدبکنیدحسین(ع)نورخداست حسین(ع) عظمت پروردگاراست، باقلم هابافضای مجازی بافیلم های منحرف،یادتان است درفتنه هشتادوهشت اینهاهنوزدارندادامه آن رامی دهند عاشورا رابه آتش کشیدندپرچم امام حسین رابه آتش کشیدند،مابه آنهامی گوییم مه فشاندنورراسگ عوعوکندهرکسی برطینت خودمی تند «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»چقدربدبختیدکه می خواهیدنورخداوخورشیدباپُف دهان ناقصتان خاموش کنیدمگر می شود؟آن هم حسینی که امروزاین همه دردلهانفوذکرده این همه مردم مان آماده وسربازان فداکاری برای خودش دارد،البته آنهادم از مردم هم می زنندمی گویندآقامردم نمی دانم مردم کجایندمردم آنهامردم همین که روزعاشورامی آیندازتهران گرفته تاشهرهاوروستاهااین ها مردمنداین مردم توی نمازجمعه هستنداین مردم توی خیابان هستندشماکه روز عاشوراتوی ویلاهاوتوی تفریح گاه هاودنبال عیاشی هستید شماکه نمی آییدحاشیه خیابان به عزاداری امام حسین بنشینیدشماکجامردم رامی شناسید؟بعدبه بهانه اینکه از مردم دفاع کنیدمردم غمگین هستندشادشان کنیداین مزخرفات رامی گویید.
خدایابه آبروی حسین(ع)ابروی ماراحفظ بفرما!به عزت حسین برعزت ملت ماامام ماجامعه مابیافزا!به حرمت حسین(ع)حرمت ماحرمت ناموس ماحرمت انقلاب ماراحفظ بفرما!به حق حسین(ع)خدایاحقوق مظلومان رادریمن وفلسطین ولبنان وعراق وسوریه و ایران وافغانستان وبحرین وهمه عالم ازستمگران بگیر!فرج امام زمان(عج)برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ بفرما!وحدت وبرادری رااز امت اسلام به زوان میار!اموات ماشهدای ماحقداران ماخصوصا امام عزیزماشهدای امروبه معروف ونهی ازمنکرراهمه راباامام حسین(ع) محشوربفرما!این عبادت مارااین گفت وشنودمارابرای خودت قراربده!ازماقبول بفرما!
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…