احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1443

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۱۶:۵۱

خطبه های نمازجمعه 30.6.97به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته30/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول – خدایابه آبروی حسین(ع)دردنیاوآخرت ماراریزه خوارسفره حسین(ع)ومشمول عنایات امام حسین(ع)قرارمان بده؛حضرت زینب(س) وامام سجاد(ع) باشمشیرزبان برچهره کریه بنی امیه تاختندوآنهاراازکرده شان پشیمان کردند. هرکس امروز وارد کربلا بشودباآن کربلای سال شصت ویک رابه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته30/6/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول – خدایابه آبروی حسین(ع)دردنیاوآخرت ماراریزه خوارسفره حسین(ع)ومشمول عنایات امام حسین(ع)قرارمان بده؛حضرت زینب(س) وامام سجاد(ع) باشمشیرزبان برچهره کریه بنی امیه تاختندوآنهاراازکرده شان پشیمان کردند. هرکس امروز وارد کربلا بشودباآن کربلای سال شصت ویک رابه ذهنش بیاوردوتصویربکند اگرخون گریه کندجادارد.
خطبه دوم % پیام عاشوراپیام عزت پیام بیداری پیام ظلم ستیزی امربه معروف نهی از منکراحیای سنت های الهی راماهمچنان نسل به نسل داریم منتقل می کنیم.
عاشوراراه مبارزه باظلم رابرای ماحجت کرده ونهادینه کرده%
امسال درنیشابورماکام عزاداران تلخ شدمتأسفانه باتفکر رانحرافی که باقی مانده همان تفکر بنی امیه است.
آیابناست اگرخیری آمدبرای مامدرسه ساخت دیگربودجه ای دولتی به ماندهند؟
خطبه اول
« عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»خواهران وبرادران نمازگزارخودم رابه تقوای الهی سفارش می کنم این روزهاازافضل قربات الی الله گریه برحسین ابن علی(ع) واصحاب واولادمظلومش است این توفیق راخداوندمتعال به همه ماداده است که دستی به سوی کشتی نجات حسین(ع)دراز کنیم ومشمول این جملات بشویم «مَن بَکی أَو أَبکی أَو تَباکی فی مُصیبهِ الحُسین حُرِّمَت جَسَدَهُ علی النار و وَجَبَت لَهُ الجَنَّه»اگر کسی برحسین(ع)بگیریدوبگریاندویاخودش رابه گریستن بنمایانداهل بهشت است. خدایااین عزاداری های ملت ماراجوانان ماراپیران مارازنان ومردان مارابه فضل وکرمت قبول بفرماعرض ارادت این ملت رابه ساحت مقدس ابی عبدالله(ع)برسان «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی عِنْدَکَ وَجِیها بِالْحُسَینِ علیه السلام فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ»خدایابه آبروی حسین(ع)دردنیاوآخرت ماراریزه خوارسفره حسین(ع)ومشمول عنایات امام حسین(ع)قرارمان بده؛ از امروز یعنی یازدهم عاشورابخش دیگری از حادثه عاشوراورق می خورد؛ورق اول شهادت امام حسین(ع)واصحاب واولاد عزیزش بود؛ بخش دوم اسارت خانواده پیامبر(ص)است که ازامروز شروع می شودپیام رسانی عاشورا،عاشوراراتبدیل به یک جریان مستمرتاریخی، عاشورارانفوذدادن درهمه نسل هاوهمه شهرهای جهان ومیان همه ملت ها،دشمن نادان به خاطر سه هدف اهل بیت رااسیرکرد،هدف اول تحقیراهل بیت بودلذا آنهابه وضع اسفباری درشهرهاومنازل مختلف عبوردادونگه می داشت برای اینکه اهل بیت راازچشم مردم بیاندازدتحقیربکند،دوم برای اینکه اهل بیت راوطرفداراشان راتضعیف روحیه بکند تضعیف روحیه اهل بیت ودوستداران آنهاکه درگوشه وکنارجهان آن روزتلاش می کردندوچه بسامنتظربودندفرصتی به دست بیاورندانتقام امام حسین(ع)رابگیرندمثل جریان توابین مثل مختارمثل عبدالله جعفروخیلی ازکسانی که به حمایت از اهل بیت بلندشده بوندویاانتظارمی رفت که بلندبشوندبرای تضعیف روحیه آنهاویک زهرچشمی نشان داده باشداسرارااین طورآوردند،هدف سوم عقده گشایی بودیزیدوبنی امیه ازصدراسلام اززمان پیامبرازجنگ بدرواحدوخندق وخیبرعقده شده بودبرایشان این بنی هاشم امیرالمؤمنین واولادامیرالمؤمنین(ع)به همین خاطریزیدنتوانست این عقده رانگه بداردوقتی که سر مبارک امام حسین(ع) راپیش روی اوگذاشتندآن اشعارراخواندوعقده خودش راونیت پلیدخودش راآشکارکرد«لَیْتَ اَشْیاخی بِبَدْرٍ شَهِدوُاجَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْاَسَلِ لَاَهَلّوُا وَاسْتَهَلّوُافَرَحاً ثُمَّ قالوُایایَزیدُلا تَشَلْ لَسْتُ مِنْ خِنْدِفٍ اِنْ لَمْ اَنْتَقِمْ
مِنْ بَنی اَحْمَدَماکانَ فَعَلَ لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلاخَبَرٌ جاءَ وَلاوَحْیٌ نَزَلَ »کاش اجدادمن بودندابوسفیان بود ابوجهل بودعتبه و شیبه بودندامروزمی گفتندیزیددستت دردنکنددل ماراخُنَک کردی آن ناراحتی های ماراز بدروازجنگ های صدراسلام تو امروزجبران کردی بله ماانتقام اجدامان راگرفتیم اسلام ووحی وجبرئیل وپیغمبروخداوقیامت واینهاهمه بازی بودکه بنی هاشم بااین کارهاسرماراکلاه گذاشندمردم رابازی دادندازگُرده کردم سواری گرفتندمردم رابه نادانی کشاندند واین کارها را انجام دادنداین سه هدف مهم تحقیراهل بیت تضعیف روحیه اهل بیت ونیروهای انقلابی وانتقام گیری امااسراچه کردند؟ اسرادرست برعکس آن چه یزیدبرنامه ریزی کرده بودنتیجه گرفتندوازسفرواسارتشان بهره برداری کردند حضرت زینب(س) وامام سجاد(ع) باشمشیرزبان برچهره کریه بنی امیه تاختندوآنهاراازکرده شان پشیمان کردندآن جایی که یزیداین مزخرفات را گفت زینب (س)بلندشداین آیه راخواند«ثُمَّ کَانَ عَاقِبَهَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَکَانُوا بِهَایَسْتَهْزِئُونَ» عاقبت کسانی که ارزش هاراتوجه نمی کنندوبی ادب باخداودین خدابرخوردمی کنندعاقبت آنهاکفراست عاقبت آنهابی اعتقادی و بی موالاتی است«اظننت یایزید حیث اخذت علینااقطارالارض وآفاق السماء»یزیدتوفکر می کنی تمام زمین وآسمان رابرما تنگ کردی؟«فشمغت بانفک»بادبه غبغب انداختی که چه کردی؟باسی هزارنیروهفتادنفرراکشتی ازضعف تووناتوانی توست،از بیچارگی توست امروزفرزندان پیغمبررابه اسرت گرفته ای فکر می کنی افتخاراست«امن العدل یابن الطلقاء تخدیرک اماءک ونساءک وسوقک بنات رسول الله سبایا؟»آیاتوازعدل است ابن طلقاءآزادشده پیامبرکه زنان وکنیزان تو پشت پرده باشندودختران وناموس پیامبردملاءعام باشند؟«یزید کد کیدک واسع سعیک»هرغلطی بخواهی بکن هرچه توان داری به کارببند«فَوَ اللَّهِ لَاتَمْحُوذِکْرَنَاوَلَاتُمِیتُ وَحْیَنَاوَلَاتُدْرِکُ أَمَدَنَا»به خداقسم نمی توانی نام مارامحوکنی ونمی توانی وحی را نابودکنی وبلکه تونمی توانی اصلاًکارمارادرک کنی تواصلاًنمی فهمی وحی وپیغمبروهدایت وخداو قرآن وبهشت و جهنم چیست؟تواین هارانمی فهمی حالااین شمارااین سخنان راببینیدچقدریزیدبه هدفش رسیدآیااین اهل بیت تحقیرشدند آیا تضعیف روحیه شدند؟آیایزیدانتقام توانست بگیردیادوباره بااین سخنان آنهاتحقیرشدندبنی امیه تضعیف شدندبنی امیه نفس درسینه شان تنگ شدبه طوری که یزیداظهارپشیمانی کردنامه های عبیدالله زیادکه ازکوفه می آیدوانتظارداشت یزیداو راتشویق کندوجایزه بده وباری ک الله بگویدخیلی از نامه هایش راجواب ندادکه عبیدالله خیلی ناراحت شدویزیدتلاش کردکه همه تقصیرهارابیاندازدگردن عبیدالله وازخودش دوربکندودستورداداهل بیت بااحترام به مدینه برگردندخودش اظهاربه شکست وبدرفتاری وبدکرداری کردازشرایط پیش آمده اهل بیت چه بهره برداری زیباوعالی کردندبه ماآموختند که درشرایطی که دشمن برشمافشارمی آوردبرای اینکه روحیه شمارابگیردشماراناامیدبکندشمارا تضعیف بکندشماراتحقیر بکندبایدحواستان جمع باشد هوشیارباشیدبافسادمبارزه کنیداقتصادمقاومتی امروزدرهمین راستااست ماامروزدرهمان شرایطی حالابادرجاتی خیلی خیلی بهترهستیم امروزمابه آمریکا بایدبگوییم«یاآمریکاکیدکیدک» هرغلطی می خواهی بکنی بکن توهیچ غلطی هم نمی توانی بکنی«فَوَ اللَّهِ لَاتَمْحُوذِکْرَنَا»به خدانمی توانی نام ایران وانقلاب اسلامی ایران ونام شهداونام بزرگ مردتاریخ ایران خمینی(ره) بزرگ رامحوبکنی براندازی چیست؟توخیلی کوچکتراز آنی که بخواهی این نظام الهی راواین اندیشه الهی رابراندازی کنی وازبین ببری ماامروزباچشم دل به کربلا می رویم. روزبسیارسختی است هرکس امروز وارد کربلا بشودباآن کربلای سال شصت ویک رابه ذهنش بیاوردوتصویربکند اگرخون گریه کندجادارد، ماامروزدرودو سلام می فرستیم برکشته های فتاده به هامون آن بدن های پاره پاره آن بدن های بی سرآن بدن های بی لباس وبی کفن ما امروزدرودوسلام می فرستیم به سرهای بریده که درمقابل چشمان بچه هاروی نیزه هایندماامروزدرودوسلام می فرستیم برآن خیمه های سوخته وغارت شده وبرآن دختران واهل وعیال ابی عبدالله سیلی خورده شلاق خورده برآنهاسلام می فرستیم عرض می کنیم«یا لیتناکنا معکم»ای کاش ماباشمابودیم یاکشته می شدیم یادرکنارشمااسیرمی شدیم ودرکنارشمااین غم ها و این سختی هاراملاحظه می کردیم ماامروزسلام می کنیم به زینب(س)خواهرحسین(ع) آن کسی که حتی نمی توانست یک روزفراغ حسین(ع) راببیندامروزحسین رابایددرکربلارهاکندوبه اسارت برودسلام می کنیم به حجت خدازین العابدین(ع) که باآن حالت کسالت وناراحتی اورابالای شترپاهای مبارکش رابسته اندآورده اندکنارقتلگاه چشمش به این بدن هابه بدن حجت خداابی عبدالله(ع)افتادکه بی سروپاره پاره افتاده نوشته اندامام سجاد(ع)داشت از حال می رفت زینب(س) خودش رارساندپسربرادرم عزیزخداحجت خدایادگارحسین(ع)چه شده تحمل کن توحجت خدایی فرمودعمه جان مگراین حجت نیست مگراین بدن حجت خدانیست؟من می فهمم حجت خدایعنی چه؟واگراین ناراحتی راداریم به خاطردرک عظمت این است وامروزهم ماعرض می کنیم به حجت خداحضرت بقیه الله(عج) باین رسول الله(ص) وارث حسین ای عزیزحسین(ع)می دانیم امروزشماهم چشمانت گریان است می دانیم شمااز بس درعزای جدت گریه کردی پلکان چشمت مجروح شده توحجت خدایی تونمی توانی این صحنه هاراببینی وناله نکنی نسوزی مابه امام عصر(عج)حجت خدادرودمی فرستیم وعرض می کنیم اجرک الله یابقیه الله خدااجرت بدهداز دست ماکاری ساخته نیست وگرنه به خداقسم به کمک شما می آمدیم آنچه از ماساخته است همین است که عزاداری کنیم به شما تسلیت وتعضیت بگوئیم به صورت ویژه به امام عصر(عج)تسلیت بگوییم دعاکنیم امام زمان سالم باشد.
خدایاآرامش وتسکین این دل هارافرج امام زمان قراربده، قلب مقدس امام زمان راآرامش وتسکین عنایت بفرما،رهبرعزیز ما رابرای ماحفظ فرما،این عزاداری هاراازملت عزیزمابپذیر،شهدای ماامام عزیزماحقداران ماراباحسین ابن علی(ع) محشورفرما، ماهم به آنهاملحق شدیم مارا میهمان سفره حسین قراربده،
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله»«یاأَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعی إِلى رَبِّکِ راضِیَهً مَرْضِیَّهً فَادْخُلی فی عِبادی وَادْخُلی جَنَّتی» برادران و خواهران، نفس مطمئنه قرآنی ابی عبدالله الحسین دربهشت رابه روی مؤمنان ودوستداران بازکرده وتلاش کنیم که ان شاءالله رنگ وبووعطرحسینی بگیریم که اهل نجات بشویم وبرکشتی حسین(ع)سواربشویم از چراغ هدایت حسین(ع) استفاده کنیم من تشکر می کنیم از همه ملت عزیزکه درایام عزاداری باحضورشان عزاداری های پرشکوهی وباشکوهی برگزارکردندازهیئات مذهبی ازمتولیان ازروحانیون وخطباازمداحان خصوصاً جوانان عزیزی که به بهانه های مختلف به شکل های مختلف به امام حسین(ع)اظهارعلاقه واظهارعلاقه کردندمن خودم البته به امام حسین(ع) عرض می کردم هرروز وهرشب که این مراسم رامی دیدم عرض می کردم یابن رسول الله مامعرفتمان همین قدراست اگربخواهیم به شما اظهار ارادت بکنیم ازاین بیشتربلدنیستیم نمی فهمیم این مردم این جوانان زنهامردهاهرکسی به هرشکلی اظهارپیوندوارادت کرده دراین مسایل مشارکت داشتند؛پیام عاشوراپیام عزت پیام بیداری پیام ظلم ستیزی امربه معروف نهی از منکراحیای سنت های الهی راماهمچنان نسل به نسل داریم منتقل می کنیم ازخصوصیات این مراسم این است که این پیام عاشورادرنسل های مختلف همین طور زنده وپویا می ماندحالاچقدرنسل هابتوانندبه آن عمل کنندآن دیگر بستگی به توانایی هرنسل وهرملتی داردمهم این است این عزاداری هابماندتااین پیام به همه برسدوابلاغ بشود بعضی فکر می کنند عاشورایک مراسم عوامانه است یک عده مردم عوام بی سوادبی اطلاع مراسم عزاداری می گیرندسینه می زنند یک عده مردم احساساتی مثلاً درحالی که اگرشما نگاه کنیدبه میان همین هیأت هابرویدببینیدچقدرافرادی هستندتحصیل کرده استاددانشگاه استادمدارس با تحصیلات عالیه داردغذامی پزد،داردغذاتقسیم می کندداردنوحه می خواندداردروضه می خواندداردسیه می زندچقدراز نخبگان ما،دانشمندان ما،متفکران ما،علمای ماومراجع مابه این مراسم افتخار می کنندنه اینکه فکر کنیدیک مراسم عامیانه است وافرادی که تحصیلات دارندحضورندارند،همین روزعاشوراحاشیه خیابان رااگرنگاه می کردیدویک تحقیق میدانی می کردید چقدرزن ومردباسوادوتحصیل کرده روی خاک می نشینندپیراهن سیاه پوشیده اندتوی هوای گرم ایستاده انددارندحسین حسین می گویند آن پزشکانی که روزهانسخه می پیچندبرای زائران وعزادارن حسینی وشب هامی روند در گمنامی کفش زائران راواکس می زنندداریم فراوان، فراوان وچون نمی خواهندمردم ببینندخیلی آشکارنمی شودگاهی تک وتوکی ازدست درمی رودمی فهمیم چقدراساتیددانشگاه درباره امام حسین(ع) کتاب نوشته اندنه تنهامسلمان شیعه اهل سنت مسیحیان حتی آنهایی که لامذهب هستنددین ندارندراجع به عظمت عاشوراکتاب نوشته اندامام حسین یک خیزش عظیم جهانی بوجودآورده است، بعضی ممکن است بگویندعاشوراچه آثاروخواصی دارد؟عاشوراچه کرده برای ما؟ عاشورا اسلام رازنده کرده، عاشوراراه مبارزه باظلم رابرای ماحجت کرده ونهادینه کرده به ماشعارهیهات من الذله یادداده آزادگی، حرّیت، انسانیت، آزادی خواهی چقدرازبزرگان دنیاانقلابیون دنیاهستندکه می گویندمااز امام حسین(ع)شیعه الهام گرفته ایم بروید نگاه کنیددرنوشته هاوجودداردالان فرصت نیست من به آنها بپردازم؛ همین انقلاب عظیم مااین بیداری جهان اسلام که امروزدشمن راهراسان کرده امروزدشمن از حسین(ع) می ترسد، امروزدشمن ازلبیک یاحسین(ع) می ترسد، عاشورااسلام ناب راازاسلام آمریکایی جداکرداسلام ناب رااسلام ولایی ازاسلام تشیع لندنی جداکردازمتحجران جداکرداز اسلام بی درد جداکرد؛ از اسلام رفاه طلب جداکرد؛ امروزعاشورااسلامی رابرای مامطرح می کندکه بااین اسلام دشمنان ماودشمنان اسلام درهراس ودرناراحتی هستندماامروزمی بینیم مردم مسلمان درمکه دورکعبه طواف می کننداما آن طرف تردرریاض پادشاه خائن عربستان بادشمنان اسلام رقص شمشیرمی کندکثافتکاری داردمی کندمسلمانان چگونه می توانندتحمل کنند؟عاشورا به مایاددادکه شمابادشمنان باظالمان بافاسدان برویدمبارزه کنید، عاشورابه ماخدمت رسانی یادداد شمااگرهمین موقوفاتی که به برکت امام حسین(ع)پیداشده ودراین ایام میلیون هانفرکه غالباً هم محرومین ومستضعفین هستنداز سفره امام حسین نان می خوردندخدمت کمی است؟چقدرموقوفات فراوانی به برکت امام حسین پیداشده عاشورابه مابصیرت دادجرأت داد روحیه ایثاروفداکاری دادعاشوراعامل وحدت وهمکاری وتعاون ورشداجتماعی ماست ببینیدتوی هیئات هاچگونه همکاری می کنندکفش همدیگرراجفت می کنندبرای همدیگرسفره پهن می کنندفدای هم می شونداین درس راعاشورابه ماداده،گرچه امسال درنیشابورماکام عزاداران تلخ شدمتأسفانه باتفکر رانحرافی که باقی مانده همان تفکر بنی امیه است، که درگوشه وکنارجامعه متأسفانه ماباقی مانده درهمه جای کشورهم هستندمثل اینکه سیاه پوشی رابدمی دانندمی گویندآقااین افسردگی می آورد، برای امام حسین سیاه پوشی افسردگی می آورد؟یاآنهایی که برای امام حسین(ع) سیاه می پوشندبه نشاط می آیندروحیه می گیرنداحساس عزت وقدرت می کنندوقتی یاحسین می گویندپروازمی کنندبله شمادرک نکرده ای وبه قول حضرت زینب شما نمی توانید بفهمیدکه عشق به امام حسین چه لذتی وچه احساس غروروعزتی می آورد، بله البته ماسیاه می پوشیم مااعلام کنیم عزاداریم غم داریم ماسراسروجودمان پراست ازغم حسین این هست،یامطرح می کنند که آقا عاشوراجنگ قبیله ای بودبنی امیه وبنی هاشم باهم اختلاف داشتندیک روزبنی هاشم دربدربنی امیه راکشتندیک روزهم بنی امیه درکربلابنی هاشم را؛آیااین غیرهمان حرف یزیداست؟«لستُ من خُنْدُفٌ ان لم انتقمْ من بنی أحمدَماکانَ فَعَلْ» این تفکربنی امیه نیست؟اگرکسی امروزدراین فضای عزاداری مااین تفکرراترویج بکندمانبایدعزاداربشویم نبایدغصه مان بگیردکه چراکسی که بامازندگی می کندهمشهری ماست فامیل ماست هم محله ای ماست همکارماست یک چنین تفکرپوسیده هزاروچهارصدساله بنی امیه راترویج داده یاشهدای مدافع حرم راتحقیربکندآنهارابگذاریم اسمشان رامدافعین بشاراسدحاضرنشویم بگوییم اینهابرای دفاع ازحریم زینب به شهادت رسیدنداین جفانیست؟این ظلم به سردارقاجاری هاو امثال اونیست؟این ظلم به حججی هانیست؟چه جواب حججی راروزقیامت می خواهی بدهی؟حججی رفت برای بشاراسد؟ سردارقاجاریان رفت برای بشاراسد؟ مردباشید«إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُواأَحْرَاراً»آزاده باشیدمنصفانه حرف بزنید،من راضی نیستم سهم ماوپول ماراببرندهدربدهنددرسوریه خرج کنند،توکی هستی که راضی بشوی ویانشوی، این پول هدرمی روددرسوریه؟یاامنیت، عزت وشکوه برای این کشوربه ارمغان می آورد، ماگرفتاراین تفکرانحرافی هستیم اگرحسین نبودچگونه مردم راتحمیق می کردید؟اگرحسین نبودماگرفتاراستعماربودیم ماگرفتاراستبدادبودیم، ماگرفتارفسادو تباهی دینی وفکری واخلاقی بودیم،اگرحسین نبوداسلام آمریکایی بودتفکربنی امیه ویزیدبوداین تفکرراواقعاًآدم بایدتحمل بکندمانگرانیم ماغصه می خوریم که امروزازنیشابورشهرولایت شهرحدیث سلسه الذهب این پیام هابه خارج منعکس می شود شماآبروی این مردم رابردید،شمااین عشق وارادت این مردم رابه امام حسین(ع)نادیده گرفتید، خوب چه باید بکنیم؟اتفاقی است افتاده سنگی راجاهلی به چاهی انداخته بایدراهی پیداکنیم که جبران کنیم توهین به عزاداران امام حسین(ع) توهین به مراسم عاشوراست توهین به مراسم عاشوراتوهین به گفتارائمه معصومین است که حسین(ع) راوعاشورا رازنده نگه دارین توهین به سخن امام رضا(ع)است که به ابن شبیه فرمودند«إن کنت باکیًا لشیءٍ فابکِ للحسین»یعنی عزاداری بکنیدتوهین به فرهنگ عاشوراست نمی خواهم بگویم درمراسمات واعمالی که مردم آن راانجام می دهنداِشکال واعتراضی نیست آن جای خوددارد،شهیدمطهری ها ودیگران وهمین خودبنده هم توی نمازجمعه به آنهاگفته ام وانتقاد کرده ام اماهرسخنی شکلی وادبیاتی دارد،من چندتاتذکرمی خواهم عرض کنیم اولاًهمانطورکه همان روزاولی که مسئله مطرح شدآن رامحکوم کردم محکوم می کنم وبه اعتباراینکه بنده خدمتگزارفرهنگ اسلام هستم پاسداروفرهنگ دینی واعتقادی مردم هستم لباس روحانیت به تن دارم ودریک چنین جایگاهی نیستم وباشما صحبت می کنم من عرض می کنم چنین تفکری بحث شخص نیست این تفکردرهرشخصی باشد آن شخص مال هرجناح وگروهی که باشدنبایدفرصت های فرهنگی فرصت های تصمیم گیری دراختیارشان قراربگیرد، این فرصت هامتعلق به مردم متعلق به اسلام متعلق به امام حسین(ع) است این که مال مانیست این مدرسه این تصمیم گیری برای این ملت این کارفرهنگی درمیان این ملت کاراین ملت است، مربوط به این ملت می شودمنتهاتذکردوم این است که این کاررابایدازطریق قانونی پیگیری کنیم من به برادران آسیب دیده آزرده ورنجیده که به آنهاتسلیت می گویم به آنهاعرض می کنم هزینه این کاررانبایدزیادبکنید،این کاراز مجاری قانونی باآرامش بامنطق البته باپیگیری با مطالبه گری،ببینیدماامروز یک نظام مستحکم اسلامی داریم این طور نیست که نتوانیم از پس این طورمسایل بربیاییم قانون است قاضی است که من همین جابه دستگاه قضاعرض می کنم دردستگاه قضای ماقضات شجاع فهمیده پابه کاروجوددارندطبق قانون نه ظلم کنیدونه ظلم رابپذیرید،مانمی خواهیم درحق کسی ظلم بیش از آنچه جرم طرف است مجازات بشودحتماً دردستگاه قضاجرم شناس هستندجرم شناسی می شودبراساس جرمش مجازات طبق قانون انجام می شوداز برخوردهای افراطی وتفریطی،آخربعضی بی تفاوتندحالاآقا چیزی شده! نه عزیزم نه چیزی شده نیست این ریشه دارداین مثل علف هرزاست توی مزرعه اگرهمان روزاول سرش رانزنی بعدریشه می کندازچند تای دیگر درمی آیدویک عده هم افراطی برخوردمی کنندهزینه نظام رابالامی برندوبرای طرف مقابل بهانه درست می کنند من به آنهاهم عرض می کنم این مسئله رادقت کنیدشورای اسلامی شهرماانسان های شریف، متدین، اصیل باغیرت حسینی درمیان آنهاهست خودآنهاراهکارقانونی بااین آسیب رادراین مجموعه می دانندوبایدپیدابکنندراهکارقانونی یک مرض یک آتشی توی یک جمعی افتاده چه طوری خاموشش کنیم به نظرم خودآنهامی تواننداین رابه خوبی وآرامی انجام بدهند، نهادهای امنیتی وانتظامی می تواننداگر می خواهیدمردم آرام باشندکه من تقاضامی کنم ازعزیزان آرامش خودتان راحفظ کنیداگرمی خواهیدامنیت برقرارباشداگرمی خواهید مسایل منطقه وشهردرکمال آرامش دنبال بشودشمابایدپیگیری کنید امروزکاردست شماست توپ توی میدان شماست،این شورااین آموزش وپرورش این دستگاه قضاست که پاسخ این مردم رابدهندوان شاءالله مردم راآرام کنندتاعبرتی بشودکه ازاین اتفاقات نیافتدو شاهد نباشیم. کار خلاف قانون،خلاف قانون است خلاف شرع است برعزاداران حسینی کسانی که دم از امام حسین(ع) می زنند شایسته نیست درغالب قانون بایدمطالبه گری بکنیم مراقب باشیم افرادجاهل متعصب واحتمالاً نفوذی به جان کسی به مال کسی لطمه نزنندضربه نزنندوبعدهزینه شمارابرای پاسخگویی بالاببرند، به کسی وجایی آسیب زده نشودحساب خانواده ایشان حساب شورای شهرحساب دیگران بااو فرق می کندیک فردی یک چنین اشتباهی ویک چنین اشتباهی ویک چنین لغزشی که البته خوب بزرگ هم هست انجام داده ان شاءالله از طریق قانون قضات محترم؛من بادستگاه قضا صحبت کرده ام هم باریاست قوه قضا ودادگستری وهم بادادستان محترم عزمشان جزم است که طبق قانون بااین مسئله برخوردکنندان شاءالله این طورخواهدشد.
رئیس جمهورمحترم درسفر درنیویورک هستنددرسازمان ملل ان شاءالله امیدوارم بتوانندمواضع محکم وانقلاب ملت مارادرآن جابرای دنیامطرح بکنندوبه گوش جهانیان برسانند.
بازگشایی مدارس راپیشروداریم من پیشاپیش نویدوبشارت می دهم به معلمان به دانش آموزان به همه خانواده هاوهمه ملت که مدرسه که بازمی شوددربهشت بازمی شود،همه بایدشادی کنیم همه بایدکمک کنیم به زودی ان شاءالله مدارس ما دانشگاه های ماحوزه های علمیه ماوخیل عظیم میلیونی فرزندان وجوانان عزیزمابه مدرسه می رونداماامکاناتشان کم است ریاست محترم اداره آموزش وپرورش قبل از خطبه هامفصل صحبت کردندبله ماواقعاًامکانات کم داریم،درسه کم داریم من اینجا ازخیرین مدرسه سازتشکربکنم یک نکته ای راهم می خواهم یادآوری کنم برای مسئولین برای مردم عزیزببینیدمایک خیرداریم که درنیشابورغریب به هفتادمدرسه ساخته دست ایشان دردنکندتشکر می کنیم خوب دولت چندتامدرسه ساخته؟ آیابناست اگرخیری آمدبرای مامدرسه ساخت دیگربودجه ای دولتی به ماندهند؟ نمی دانم این طوری است یانه من این طور می گویم یک برداشت دارم حالاعرض می کنم مسئولین عزیزماالان بگویندبه ماآیافضای آموزشی ماباشهرهای دیگر خراسان بهتراست یانه؟آیاماازشهرهای اطراف مان فضای آموزشی بیشترداریم یاکمترداریم یابرابریم اگربیشترنداشته باشیم جای سؤال است آنهاکه هم چنین خیری ندارندکه یکی هفتادمدرسه بسازدمابااین که یک نفر هفتادمدرسه ساخته فضایمان مثل آنهاباشد؟ یاخدای نکرده کمتراز آنهاباشد؟بایدعلتش راپیداکنیم وقتی که مایک خیر هفتادمدرسه وچندین خیرکه مدارس متعددساخته اندداریم یعنی درنیشابوربچه های نیشابوری برای مدرسه نبایدمشکل داشته باشند، این خیرین هستند،خوب دولت وآموزش وپرورش طبق روال معمولی مدرسه می سازندوعمل می کندمن فکرمی کنم یک جایی یک گیری داردکه حالاآن راان شاءالله مسئولین پیداکنندجواب دهندماالبته فضاهای آموزشی درمدارس دردانشگاه ها،درحوزه علمیه ماالان طلبه هایمان راازنیشابورمی فرستیم به شمال وآذربایجان وشهرهای دور،یک کسی جوانی می خواهدطلبه بشود از نیشابورباید بفرستیم برودبه غرب کشورچون جانداریم، فضای آموزشی درهمه بخش هانیاز است ان شاءالله کمک بکنیدمن به معلمان عزیزعرض می کنم جایگاه شمابسیاررفیع وبلنداست.
ان شاءالله هفته دفاع مقدس راپیش روداریم که پیشاپیش تبریک می گویم هفته آینده راجع به دفاع مقدس صحبت می کنم اگر طولانی شدصحبت های من عذرخواهی می کنم.
خدایابه آبروی امام حسین(ع) آبروی مامریز،گناهان مابریز،مارابه خودمان وامگذار، شهدای ماامام ماراباشهدای کربلامحشور فرما، مرضای ماشفای عاجل کرامت فرما،مشکلات اقتصادی مرتفع فرما،مشکلات فرهنگی مارامرتفع فرما،
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلی العظیم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…