احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 955

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ - ۱۷:۰۹

خطبه های نماز جمعه نیشابور 14-8-95

خطبه اوّل . خطبه ای نماز جمعه نیشابوردرتاریخ 14/8/1395 به امامت حجت الاسلام و المسلمین یعقوبی امام جمعه معزز نیشابور حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه محترم ومعزز نیشابوردر آغاز خطبه اول نماز گزاران را دعوت به ایمان وتقوا نمودند. واظهارداشتند: برادران وخواهران خودم را و خودم را به این تذکر امیرالمؤمنین(ع) متوجه می کنم […]

Print Friendly, PDF & Email

خطبه اوّل

.

خطبه ای نماز جمعه نیشابوردرتاریخ 14/8/1395 به امامت حجت الاسلام و المسلمین یعقوبی امام جمعه معزز نیشابور

نمازحجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه محترم ومعزز نیشابوردر آغاز خطبه اول نماز گزاران را دعوت به ایمان وتقوا نمودند. واظهارداشتند:

برادران وخواهران خودم را و خودم را به این تذکر امیرالمؤمنین(ع) متوجه می کنم که فرمودند: به امت های گذشته نگاه کنید عقوبت ها و بلاهایی که برآنها نازل شده شکست ها و موفقیت هایی که به دست آورده اند به آنها نگاه کنید که چگونه در خیر وشر به نعمت ویابه بلا گرفتار شده اند . شما هم آنها را وسرگذشت آنها رابرای خودتان تابلو و مثال قرار بدهید.تا درزندگی موفق باشید. یکی ازنکاتی که دررابطه با رسیدن به تقوا ضروری است و جزء ارکان رسیدن به تقواست که در هفته گذشته هم اشاره کردم دشمن شناسی است. انسان وقتی می تواند راه تقوا را طی کند که مانع این راه را بشناسد. موانع این مسیر را بداند. که مهمترین مانع مسیررسیدن به خدا و تقواشیطان است. «ان الشیطان للانسانِ عدوٌ مبین» شیطان دشمنی شناخته شده و با سابقه و آشکار برای انسان است، در مسیر رسیدن به خداشناخت شیطان برای کسی که می خواهد به تقوا برسد ضروری است چه شیطان انسی و چه شیطان جنّی شیاطین انسی که وسوسه می کنند یا شیاطین پنهان و نا آشکاری که وسوسه می کنندآنها را باید مراقب باشیم قرآن کریم این طور به ما رهنمون می دهد: که شیطان باچندکار و باچند شگرد و چند راه به سراغ شما می آید. «یا ایهاالذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان» مؤمنین مواظب شیطان باشید که شیطان قدم به قدم می آید. یک مرتبه شما را به مهلکه نمی برد. هلاک نمی کند. بلکه خطوات داردیعنی قدم به قدم می آید.مرحله به مرحله می آید.«وستغزر من الستطعت منهم بصوتک» مرحله اول صدایمان می زند، فلانی، رابطه باما برقرار می کند. دوست می شود باما و با ما صحبت دوستدانه و مهربانانه ودوستانه می کند وسوسه مان می کند توی کارها گاهی ممکن است مارا تشوق بکند بله شما چنین استعدادی داری شما چنین توانایی داری حیف است که این جور باشید بیا بریم این کارا بکن بیاآن کاررا بکن و شروع می کنداز راه صوت و صدا و ارتباط و مکالمه و وسوسه انسان را با خودش آشنا بکند وهمراه بکند. همان چیزی که امروز ما به راحتی می بینیم در دنیا رایج است. که چگونه شیاطین دنیا، شیطان بزرگ آمریکا خصوصاً از راه ماهواره و از راه های شبکه های مجازی انسان ها راف جوان را، همه ملت های را وسوسه می کنند. امروز وسوسه شیطان از شرق به غرب وازغرب به شرق می سد. اگر ما این فضا را بتوانیم خوب ترسیم بکنیم اطراف ما وپیرامون ما پر است از آواز شیطان از صداهای شیطانی از آن غنا و موسیقی وترانه گرفته تادعوت به کارهای خلاف، تا دعوت به کارهای غیر شرعی همه این ها کار شیطان است که با جلب ما وبا صدا وبا صوت وبا صحبت سراغ ما می آید. «وستغزر من الستطعت من بصوتک»خداوند به شیطان می گوید این امکانات رابه تو می دهم تو برو صدایشان بزن هرکسی حرف تو را پذیرفت دنبال توآمد من مجازات می کنم این نغمه های شوم شیطانی تبلیغات شوم شیطانی که امروزهمه دنیاراپر کرده. ببینید شما در خانه ای نیست و بلکه در تلفن همراه ی نیست که نغمه شیطانی نباشد. از همسایه و دوست و همراه و همکلاسی و هم جلسه ای گذشته از تمام دنیا امروز شیطان امکان دارد وسوسه بکندوکاربکند. صدای شیطان را در فیلم ها درتحلیل های سیاسی در خبرها می شودشنید. گاهی بعضی به هوای این که خوب، بیگانگان رادیوبیگانه تلویزیون های بیگانه اخباری می گویندکه درداخل آنها گفته نمی شودیاآنها شفاف تر می گویند در داخل آن خبرهارا شفاف نمی گویند به بهانه اینکه ما کسب خبر بکنیم می روند سراغ صداهای بیگانه و صداهای دشمنان، من به آن عزیزان عرض می کنم، آن صدا صدای دشمن است. دشمن هیج گاه حرفی خبری تحلیلی را از روی دلسوزی برای ما نمی گوید. اگر کسی فکر کند دشمن دلسوز ماست دشمن رانشناخته است دشمن دشمن است. ممکن است دشمن گاهی با خبر درست ونحوه گفتن خبر درست وقت گفتن خبر درست، یک کلمه پس و پیش یک خبر درست بخواهد به ماآسیب بزند هدف دشمن از گفتن یک خبر درست فشارآوردن به ماست.

.

این است که مارا خرد بکند مارا به جان هم بیاندازد. اختلاف درست بکند یک خبری است. درست هم هست. اما دشمن چرا خبر درست را می گوید شما دیدید گاهی وقت ها یک اتفاقی ناگوار برای انسان ممکن است پیش بیاید خوب دو جور به انسان می توانند خبر بدهند عزیزی از انسان ممکن است در اثر تصادفی حادثه ای از بین برود. دشمن می آید همین خبر را می گوید. دوست هم همین خبر را به انسان می گوید، دشمن چگونه این خبر ازدست رفتن عزیز رابه انسان می دهد. حتماًدشمن وقتی خبری را می گوید می خواهد شما را بسوزاند می خواهد جوری بگوید که شما برآشفته بشوید، سکته بکنید، غمت زیاد بشود فشارت برود بالا به شما آسیب بزند. یک خبر درست بچه ات در فلان جا فلان ساعت تصادف کرد این خبر را دشمن وقتی می گویدبالحنی با ادبیاتی در فضایی ودروقتی می گوید که بیشترین آسیب را به شمابزند. خواب را از شما بگیرد خورد وخوراک را از شما بگیرد شما را دستپاچه کند اعصاب شما را به هم بریزد مگر غیر از این است اما دوست شما به شما چگونه این خبر را می دهد اگر یک کسی دوست شما باشد بخواهد بیایدیک خبر ناگوار را به شما بگوید چه جوری به شما می گوید توی هر شرایطی به شما می گوید؟ باهر ادبیاتی به شما می گوید؟یا آرام می گوید، نرم می گوید، ملاحظه می کند. که به شما آسیب زیادی نرسد. شما بیشتر ناراحت نشوی، داستان ما این است گاهی وقت ها می گویند بیگانگان خبررا راست می گویند. درست است امّا چرا آن خبر را می گویند، آن خبررا می گویند که جامعه ما را به هم بریزند دشمنی را زیاد کنند فتنه انگیزی بکنند، اختلاف درست کنند، ناامیدی ایجاد بکنند. اما چرا شبکه های خودی این خبر را با ملاحظه می گویند. برای اینکه نمی خواهند جامعه به هم بریزد می خواهند امنیت روانی جامعه حفظ بشود هردو خبر را راست می گویند اما این بالحن و ادبیات دوستانه و آنها با لحن وادبیات دشمنانه شیطان آن کسی است که وقتی صدا می زند به قصد تخریب به قصد نابودی و به قصد اینکه مارا از بین ببرد این کاررا میکند. این قدم اول شیطان است.

شیطان اول از راه فرهنگی و گفتگو واردمی شود طبق این آیه کریمه قرآن : واستغززمن استطعت منهم بصوتک » اول کارفرهنگی بکن اول فضای فرهنگی دست بکن «واَجلِب علیهم بخیلک» وقتی فضای روانی و فضای فرهنگی آماده شد، آن وقت به آنها حمله نظامی بکن. واجلب علیهم بالخیلک ورجلک» با لشکر سواره و پیاده آن وقت که ضمینه را فراهم کردی وارد بشوتا زمینه را از نظر فکری و فرهنگی آمده نکردی وارد نشو.

.

آیانباید ما دشمن را بشناسیم؟ شیطان را نباید بشناسیم؟ از چه راهی وارد می شود؟ چگونه نفوذ می کند؟ چگونه در جامعه ما اثر می گذارد؟ همان شیوه ای که امروز می بینیم استعمارگران این کار را می کنند در هر کشوری که امروز آمریکا می خواهد حمله نظامی بکند ماه ها قبل از آن کار فرهنگی می کنند شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و رادیویی می گذارند وبا مردم حرف می زنند و ذهن مردم را منحرف می کنند ومردم را آماده می کنند برای اینکه انسجام و وحدت داخلی خودشان را به هم بریزند ووقتی که آنها حمله بکنند مانعی بر سر راه آنها نباشد. پس حمله نظامی دشمن همیشه بعداز حمله فرهنگی است. و بعد فرمود «وشارکهم فی الاموال والاولاد«»شیطان از راه ورود در مالشان از را فریب اولادشان، وارد می شود»استفاده از امانات اقتصادی شرکت های چند ملیتی کارخانجات آنچنانی وارد بشوو مردم را وابسته بکنن ومردم تحت تاثیر قراربده و کارشناس بفرست تکنسین بفرست مهندس بفرست مشاور بفرست. تا آنها در درون مردم نفوذ بکنند و از راه نفوذ و کار اقتصادی آن وقت شما می توانی بر مردم مسلط بشوی؛ ببینید امروز دنیا از همین راه ها استفاده می کند. همین راهی که قرآن می گوید شیطان این راه ها را دارد می آید. «وشارکهم فی الاموال والولاد» شرکت های توریستی می زنند هتل های بین المللی درست می کنند،کلوپ های خانوادگی درست می کنند،سینما درست می کنند، فیلم درست می کنند. برای اینکه بتوانند نفوذبکنند وراه را برای قدرت نظامی و سلطه سیاسی خودشان باز بکنند. و چهارم و به آنها وعده می دهد به آنها بگو اگر ما بیاییم ما آباد می کنیم. ما استعماریم استعمار یعنی چی یعنی کسی که طلب آبادی می کند می آید برای اینکه عمران کندآباد بکند با شعار آبادی می آید، اما هدفش تخریب است با شعارآبادی می آید، اما هدفش نابودی شما است . شیطان به مردم وعده بده، مردم را با وعده امیدوار به خودت بکن دنبال خودت بکش همین که مردم به دنبال توراه افتادند. آن وقت آنها را خلاف وعده بکن وآنها رابه جهنم سرازیر بکن «ومایعدهم الشیطان الا غرورا» وشیطان وعده هایش جز فریب جز نیرنگ چیزی نیست وما نمونه آن را در شیطان بزرگ عصر خودمان به خوبی می بینیم .پس این دام های شیطان را خوب بشناسیم اول کار فرهنگی با صوت و صدا و رابطه، دوم کار اقتصادی، سوم کار روانی وعده های بیجا و بعد هم کار نظامی از این چهار راه قرآن می گوید: دشمن برشما ممکن است مسلط بشود. اگر می خواهیم راه خدا، راه عزت، راه استقلال را طی بکنیم باید مراقب این باشیم که بنده خدا بشویم.

«ان عبادی الیس لک علیم سلطان» شیطان؛ تو خیلی قدرت داری، خیلی حیله گری. خیلی نفوذ می کنی، خیلی فریب کاری، اما بدان آن کسانی که بنده من شوند. مطیع من باشند. دل به من بسپارند به تو اجازه نمی دهم بر آنها مسط بشوی »«ان عبادی لیس لک علیهم سلطان وکفی بربک وکیلا» ما دل به خدا داده ایم. امروز با این ایمان با این توجه به خداوند متعال امروز تمام فتنه ها و توطئه های شیطان را شیاطین انس وجن را به لطف الهی پشت سر می گذاریم .

خدایا ما را از شر شیطان در امان بدار

مارا از شر نفس اماره درامان بدار

مارا دشمن شناس بگردان

مارا در برابر دشمن قدرت مقاوت عنایت بفرما

«ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین* وانصرنا علی القوم الظالمین* وانصرنا علی القوم المنافقین»

.
خطبه دوم

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابوردر آغاز این خطبه نیز نماز گزاران را دعوت به ایمان وتقوا نمودند.

و در ادامه چنین فرموند: باید تشکر کنم از همه برادران وخواهرانی که مراسم سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار را با شکوه برگزار کردند خاصه دانش آموزان دانشجویان معلمان فرهنگیان که در این مسئله نقش بسیار بسیار برجسته ای داشتند. البته سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار است یعنی همه باید درسیزده آبان اظهار برائت وبیزاری از ظالمان ومستکبران بکنیم چون در آن روزبرای دانش آموزان هم اتفاقی پیش آمده حادثه ای رخ داده روز دانش آموز هم هست امااین طور نیست که این مراسم منحصر به دانش آموزان باشد. ان شاءالله باید یکی از ایام الله هایی که همیشه حضور جدی در آن داشته باشیم سیزده آبان باشد. ما ان شاءالله امیدواریم که این سیزده آبان که امام رحمت الله علیه آن راانقلابی بزرگتراز انقلاب اول نامید. وهمین طورامام در آن حادثه ی بزرگ یک فرمایشاتی داشتندکه برای ماخیلی سازنده وبیدار کننده بود وقتی لانه جاسوسی آمریکا تسخیرشد توسط دانش جویان پیرو خط امام هیبت آمریکا در هم ریخت هیمنه آمریکا شکست. غرورآمریکا زیرپاشد. آمریکا خیلی عصبانی شد خیلی اشتلم می زد. حمله می کنم، چنین می کنم،چنان می کنم. داشت جولان می داد ناوگان از کجا به کجا به حرکت بکند.که بله ما درایران تحقیر شدیم باید ایران را سرجایش بنشانیم وخیلی ها ترسیدند خیلی ها جازدند. گفتند آقا این چه کاری بود آمریکا را علیه خودمان تحریک کردیم دست تولانه زنبور کردیم این ها ریختند سرمان و چنین وچنان می کننند اگر یادتان باشد آنجا امام این جمله را فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکندوچنان، خداوند ان شاءالله این آمریکارا از رحمت خودش دور بکند و ننگ ونفرین رو نصیبش بکند. فرمودند: آمریکا نمی تواند کاری بکند دانشجویان پیرو خط امام کارشان درست است. وامام وقتی از این حرکت دانشجویان پشتیبانی کردند به دنبال آن مردم از این حرکت پشتیبانی کردند.آمریکا شکست هایش روز به روز شروع شد. این کلید شکست آمریکا بود. سیزده آبان روز مهمی ازاین جهت که مقطع برگشت آمریکااست. از آن به بعددیگر آمریکا درطبس شکست خورد . آمریکا در تحریک منافقین شکست خوردآمریکادرکوتای نوژه شکست خورد. آمریکا درجنگ تحمیلی شکست خوردآمریکا در تحریم اقتصادی شکست خوردآمریکا در توطئه های مختلف ریز ودرشتی که در طول این سی و هفت سال داشته در هیج کدام موفق نبوده یاری خدواند متعال توی قضیه برجام آمریکا فکر کردممکن است یک دست مایه ای به دست آورده باشد ویک پیروزی به دست آورده باشد. اما توی همین قضیه برجام هم با عهد شکنی ها آبروی خودش را برد. با این عهد شکنی و زیر امضاو حرفش زدن آن جایگاه بین المللی خودش را زیر سؤال برد امروز ما از آمریکا طلبکاریم. اگرتا دیروز آمریکا به ما می گفت چرا بمب اتم می سازید هی سر ما فریاد میزد. از حالا به بعد ما سر آمریکافریاد می زنیم در همه جا از آمریکا مطالبه می کنیم. چرا به عهدت وفادار نیستی چرا پای این قراردادکه امضا کرده ای نمی ایستی امروز آمریکا در هیچ کاری به هدفش نرسیده است. در عراق به هدفش نرسیددر سوریه به هدفش نرسید. در غزه و فلسطین به هدفش نرسید.در یمن به هدفش نرسیده، در لبنان که یک کشور کوچکی است، و مسیحی هستندوتنهایک گروه کوچکی شیعه درآنجابه نام حزب الله هست که شاید به یک میلیون هم جمعیتشان نرسد. امّادرآنجا آمریکا شکست خورد. دوسال ونیم است مسئله ریاست جمهوری لبنان را معطل کرده اند.اجازه نمی دهند لبنانی هاریاست جمهورانتخاب بکنند.عربستان سعودی وقطروآمریکاو کشورهای اروپایی بعضی شان همه مشترکند. می خواستند درلبنان یک رییس جمهور آمریکایی آل سعودی اسرائیلی سرکار بگذارند.دوسال نیم حزب الله وجبهه مقاومت دربرابر آنها ایستاد تاامروز تسلیم شدند. وناچارشدند، همان کسی را رئیس جمهور بگذارند که آن رهبرشجاع واصیل عرب سیدحسن نصرالله حفظه الله دوسال ونیم قبل گفت رییس جمهور باید میشل عون باشد. و امروز همان شد.این نشان دهنده این است که جبهه مقاومت ازچه اقتداری ازچه صلابتی برخورداراست. ودردنیا از چه اعتباری وعظمتی برخورداراست. من تعجب می کنم بعضی ها این عظمت را نیبینند. بعضی ها گاهی می گویند ما چرا در عراق و سوریه باشیم. خوب و عراق وسوریه چون دشمنان ما در آنجا هستند، داعش دشمن ما است در این شک دارید؟ شک داریم داعش دشمن شیعه است، شک داریم داعش دشمن ایران است. اگر این داعش دولت عراق و شام را درست می کرد اگر عراق را می گرفت اگر شام می گرفت اگر یک دولت بزرگی درشام و عراق تشکیل می داد فکر می کنید برای ما و به نفع ما بود؟ آن وقت درایران چه می کرد. اگر به ایران می آمد و پایش به ایران میرسید برچه کسی رحم می کرد. بر مسجد ما ، بر حرم امام ما، بر امام زاده های ما ، برحسینیه های ما، برمدارس ما، بر حوزه های علمیه ما، بر اشهدان علی ولی الله ما برکدام رحم می کرد. پس ما وقتی که در عراق و شام داعش را سرکوب می کنیم به لطف الهی آمریکا را می زنیم.

.

این توطئه گران وفتنه گران را زمین گیر می کنیم این به نفع مصالح کشور و ملت است امنیت ایران مدیون سلیمانی ها است. امنیت امروز ایران مرهون قاجاری هاست. منصوری هاست. شهدای مدافع حرم است. که درود خدا و سلام خدا بر روان پاکشان باد وما به آن رزمنده گان مقاوم در حلب و در موصل امروز درود وسلام می فرستیم. و به آنها می گوییم ما با شما در یک جبهه داریم مبارزه می کنیم و ان شاءالله آمریکا را زمین گیر خواهیم کرد ان شاءالله.

امروز آمریکا از نظر سیاسی در حال عقب روی است. از نظر اقتصادی شنیدید توی اخبار آمریکا بده کارترین کشور دنیاست.امروزآمریکاازنظر اقتصادی بحرانی داردکه آن بحران با آن طوفان اگر بیدار بشود همه چیز را به هم می ریزد. دارند باجنگ درست کردن این طرف وآن طرف،سلاح فروختن به این وآن،خالی کردن ذخایرکشورهاو قارون های خلیج فارس یک جوری اقتصاد خودشان را سرهم می کنند که مشکلی به وجود نیاید امّااین ها هم تمام می شود. این گنج های قارون ها تمام می شود. این پول ها تمام می شود وان شاءالله به زودی خواهیم دید. که این هیمنه ی اقتصادی آمریکا مثل هیمنه سیاسی اش، مثل هیمنه نظامی اش، به هم خواهد ریخت وهیمنه اخلاقی، این همه آمریکا دم از حقوق بشر و انسانیت و تمدن و آزادی واین حرف ها صحبت می کند. این مناظرات کسانی که نامزد ریاست جمهوری درآمریکاهستنداین روزهاپخش می شودمی شنویدچه اخلاقی درآنجاحاکم است چه کسانی می خواهند رئیس جمهور آمریکا بشوند کسانی که در اخلاق جنسی در اخلاق سیاسی، در اخلاق اقتصادی، بالاترین نمره رادارند. فاسدترین افراد امروز در آمریکا دارند برای رفتن به کاخ ریاست جمهوری مسابقه گذاشته اند. و به تعبیر رهبر عزیز انقلاب یکی از آنها خواهدرفت. امّاببینید این سقوط اخلاقی که خود آنها هم اعتراف کرده اند آبرویمان در دنیا رفته، آبروی سیاسی شان، اقتصادشان، نظامی شان، به یاری خدا در حال از هم پاشی ونابود است. و این ملت ایران است. واین راه امام است. واین فکر واندیشه امام است. که امروز در دنیا روز به روز دارد جایگاه پیدا می کند وپیشرفت می کند.

خدایا به حق محمد(ص) وآل محمد(ص) شّر ستمگران رابه خودشان برگردان .

وحدت وعزت و پیروزی نصیب ملت ما و امت اسلام بگردان

یک مسئله شهرستانی هم داریم به اهمیت آن می خواهم همه را متذکر بشوم و آن این است که می دانید امسال نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شده بر اساس فاکتورهایی که کارشناسان داشته اند سطح فکری وفرهنگی ملت عزیز ومردم عزیز نیشابور و شما خوبان این را به دست آورده که به عنوان پایتخت کتاب ایران در سال نود پنج معرفی شدید آفرین بر فرهنگ شما آفرین بر شخصّیت شما آفرین بر این هویت دینی و ملی و انقلابی شما که این جور در کشور می درخشد و زبانزد عام وخاص است درود می فرستیم به روح علما بزرگان شخصیت های گذشته که این فرهنگ را این اصالت را این بنیه را برای ما به یادگار گذاشتند. و امیدواریم که مابتوانیم جوانان ما دانشگاهیان ما دانش آموزان ما همه ما بتوانیم این اصالت فرهنگمی را حفظ کنیم و اجازه ندهیم فرهنگ بیگانه بر این فرهنگ اصیل ما غالب بشود.

.

به احترام اینکه امسال نیشابور پایتخت کتاب ایران است، نمایشگاه کتاب هم در نیشابور برگزار می شود. که ان شاءالله از پس فردا این نمایشگاه هست از همه جا برای خرید کتاب به نیشابور می آیند. من اوّل از دست اندرکاران تقدیر وتشکر می کنم. خیلی زحمت کشیدند. انصافاً و همین طور از مردم عزیز و مؤمنین و شما خوبان می خواهم که در این چند روز میهمانان را احترام بگذارید. حواستان باشد کسانی که از بیرون می آیند با برخوردهای خوب نیشابوری ها برگردند. تاکسی ها اتوبوس ها مغازه ها همه کسانی که با مسافران ارتباط دارید، ارتباط خوب معقول منطقی اسلامی انقلابی داشته باشید. که نشان دهنده هویت فکری علمی اخلاقی معنوی این شهر بزرگ بااین شهر ارزشمند باشد. من به مسئولین هم تذکر عرض می کنم، کسانی که آنجا نمایشگاه را اداره می کنند. مراقب فضای نمایشگاه باشید. نکند خدای نکرده این فضادر آن حرکاتی کارهایی رفت وآمدهایی که در شأن مردم ما و ملت ما نیست اتفاق بیافتد. مردم ما نود و پنج درصد مؤمن متدین با حجاب رعایت احکام دین رعایت احکام اسلامی و اخلاقی را می کنند یک تعداد اندکی هستند هوازده هستند هوس رانند. فریب خورده اند دراین جور فرصت ها ممکن است خودنمایی بکنند جلوه بکنند. خودی بخواهند نشان بدهند. مراقب باشید. که آنها این چهره و این وجه اسلامی و انقلابی و دینی جامعه ما و نیروهای ارزشمند ماراخراب نکنند امیدوارم ان شاءالله عزیزان ما بتوانندکتاب بخرند کتاب بفروشند. به کتاب توجه کنید بروید کتاب بخرید. مقداری از سرمایه و پول و درآمدتتان را صرف کتاب بکنید. ملتی که اهل مطالعه وکتاب باشد پیشرفت می کند. ما از این فرصت برای خرید کتاب برای آشنا شدن با فضاهای مکتوب و قلم های ارزشمند و برجسته ای که دارند کار می کنند آشنا بشویم .

خدایا عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان

مهمات ما کفایت بفرما

روح امام وشهیدان را شاد بگردان”

اموات وحق داران ما را غریق رحمت بفرما

خدایا به آبروی اباعبدالله آبروی ما مریز

گناهان ما بریز

مارا به خودمان وامگذار

خدایا سایه رهبر عزیز انقلاب برسرما مستدام بدار

برعزت و نفوذ کلمه اش بیفزا

کشورمارا از همه آفات وبلیات در امان بدار

باران رحمتت را بر ما نازل بفرما

والسلام وعلیکم ورحمه الله وبرکاته

.

خطبه های نماز جمعه در تاریخ 14-8-95

ارسال شده توسط : محمد قارچشمه

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…